Johanneskyrkan i Växjö
Foto: Marie Fransson

Om Johanneskyrkan

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Johanneskyrkan.

Johanneskyrkan ligger i stadsdelen Hovshaga i Växjö. Kyrkan ingår i Växjö stads- och domkyrkoförsamling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Kyrkan har funnits sedan 1993 och centrum för livet har alltid varit en längtan efter att människor i alla åldrar, med olika bakgrund och förutsättningar ska få möjlighet att möta Gud på sina egna villkor. Ett stort och varierat arbete bland barn och familjer finns och från 2023 görs en nysatsning på att forma ett gudstjänstliv i Johanneskyrkan. Vi firar mässa på onsdags och söndagskvällar sprungna ur det lokala sammanhanget och med trohet mot kyrkans stora tradition.

Johanneskyrkan är byggd i modern stil och den yngsta kyrkobyggnaden i pastoratet. Sett rakt ovanifrån har kyrkan formen av ett ”V” med 90 graders vinkel. Själva kyrksalen är inrymd i mittdelen, och armarna åt var sitt håll rymmer samlingsrum och kontor. Kyrkan ligger med entré i väster och med kor i öster, vilket är förenligt med gammal kyrklig tradition.

Interiör

En stor del av Johanneskyrkans inredningen går i lila toner och väggarna är smyckade med målningar av Sol Britt Jörpeland-Forsling, Växjö. Mycket av materialet i möbler och övrig träinredning är av björk.

Sittplatser

Johanneskyrkan har cirka 100 sittplatser.

Tillgänglighet

Automatisk dörröppnare, handikappanpassad toalett och hörslinga.

Historia

Johanneskyrkan uppfördes i början av 1990-talet efter ritningar av arkitekterna Lars-Erik Cornfors och Åke Krösner. Den invigdes på palmsöndagen år 1993 av biskop Jan Arvid Hellström.

När Johanneskyrkan togs i bruk hette den Johannesgården. Att lärjungen Johannes fick ge namn åt kyrkan har flera förklaringar. När kyrkan byggdes tillhörde den Växjö Maria församling vars huvudkyrka hette Mariakyrkan efter Jesu moder. Maria och Johannes har nära samband till varandra i Bibeln eftersom det var dessa båda som fanns närmast Jesus vid korsfästelsen.