Jäts kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Jäts kyrka

Jäts kyrka uppfördes under tidigt 1900-tal och är en kyrka i jugendstil vars exteriör och rödbruna fasad särskiljer den från andra kyrkor i länet.

I Jäts kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Ingelstads församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Jäts kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Jäts kyrka ligger Jäts församlingshem och Jäts kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Jäts kyrka

Helgåkra
362 52 Jät

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Jäts kyrka är öppen måndag - lördag kl 10.00-15.00.

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

 

Församlingsexpedition för Ingelstads församling

Telefon: 0470-70 32 45
E-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se

Telefontider

Tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Kyrkans hus, Gamla Växjövägen 33, Ingelstad.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

 

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Ingelstads församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

 

Sociala medier

Ingelstads församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Jäts kyrka

Jäts kyrka hör till Ingelstad församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Jäts kyrka har 130 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en lös ramp som finns vid huvudingången. Handikappanpassad toalett finns i församlingshemmet. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Jäts kyrka uppfördes 1908-1910 efter ritningar av Erik Lallerstedt. Den invigdes 1910 av biskop N.J.O.H. Lindström. 

Jäts kyrka byggdes efter att socknens gamla kyrka i mitten av 1800-talet ansågs alldeles för trång för den växande församlingen. Att bygga ut var inte aktuellt. Precis som i många andra församlingar i samma situation tvistade man om var den nya kyrkan skulle placeras. År 1902 skänkte baron Rappe en bit mark i Helgåkra, knappt 3 kilometer norr om socknens äldre medeltida kyrka, vilket avgjorde saken. Den kände arkitekten Erik Lallerstedt anlitades och han presenterade ritningar på en liten landsortskyrka i jugendstil.

Kyrkan stod färdig år 1909, och hade då övertagit predikstol, kyrkklockor och ett flertal lösa inventarier från den gamla kyrkan som lämnades att förfalla. Den nya kyrkan invigdes på trettondagen år 1910 av biskop N.J.O.H. Lindström.

Även klockorna är hämtade från den gamla kyrkan. Storklockan är från medeltiden, lillklockan gjöts om år 1906.

Jäts kyrka renoverades invändigt år 2004.