Jät kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Jäts kyrkogård

Jäts kyrkogård anlades in mitten av 1800-talet i samband med att den nya kyrkan byggdes.

26 km utanför Växjö centrum ligger Jäts kyrkogård, precis bredvid landsvägen som går genom Jäts by. På andra sidan vägen ligger församlingshemmet. Miljön präglas av den omgivande lunden av stora ekar och andra äldre lövträd, men med vida utsikt över slätten. Det öppna odlingslandskapet sträcker sig kilometervis åt söder och väster.

Runt kyrkogården finns en kallmurad mur av natursten med gräsbeklädd insida som vid den höga dubbelgrinden i öster har försetts med kraftiga grindstolpar av huggen sten. Det finns ingen trädkrans runt kyrkogården men den omges av äldre lövträd. En gång av röd kalksten löper från östra grinden fram till kyrkporten och kantas av en allé av nyplanterade lövträd. Några grusgångar finns runt kyrkan men i övrigt är kyrkogården helt gräsbevuxen. Gravvårdarna är koncentrerade till den västra delen och avdelas av genomgående låga rygghäckar. Den östra delen är i stort sett ännu oanvänd. En brunn av murad kullersten står precis väster om koret.

På mitten av 1800-talet ansågs det att den gamla kyrkan från tidig medeltid hade blivit för trång för den växande församlingen. Det var inte aktuellt att bygga ut den gamla kyrkan utan istället valde de att bygga en ny. Placeringen diskuterades men det var inte förrän baron Rappe skänkte en bit mark i Helgåkra som det bestämdes var den skulle byggas. Den kände arkitekten Erik Lallerstedt ritade en liten landsortskyrka i jugendstil. När den invigdes 1910 hade den övertagit predikstol, kyrkklockor och ett flertal lösa inventarier från den gamla kyrkan.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se