Om Jäts kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Jäts kyrka.

Sittplatser

Jäts kyrka har 130 sittplatser.

Tillgänglighet

Lös ramp vid huvudingången. 
Handikappanpassad toalett i församlingshemmet.
Hörslinga.

Historia

Jäts kyrka uppfördes 1908-1910 efter ritningar av Erik Lallerstedt. Den invigdes 1910 av biskop N.J.O.H. Lindström. 

Jäts kyrka byggdes efter att socknens gamla kyrka i mitten av 1800-talet ansågs alldeles för trång för den växande församlingen. Att bygga ut var inte aktuellt. Precis som i många andra församlingar i samma situation tvistade man om var den nya kyrkan skulle placeras. År 1902 skänkte baron Rappe en bit mark i Helgåkra, knappt 3 kilometer norr om socknens äldre medeltida kyrka, vilket avgjorde saken. Den kände arkitekten Erik Lallerstedt anlitades och han presenterade ritningar på en liten landsortskyrka i jugendstil.

Kyrkan stod färdig år 1909, och hade då övertagit predikstol, kyrkklockor och ett flertal lösa inventarier från den gamla kyrkan som lämnades att förfalla. Den nya kyrkan invigdes på trettondagen år 1910 av biskop N.J.O.H. Lindström.

Även klockorna är hämtade från den gamla kyrkan. Storklockan är från medeltiden, lillklockan gjöts om år 1906.

Jäts kyrka renoverades invändigt år 2004.