Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jäts gamla kyrkogård

I den södra delen av Jät ligger Jäts gamla kyrka och kyrkogård. Det är en liten kyrkogård som ligger omgiven av gamla gårdar. Landskapet är öppet med hagmark och odlad jord, i öster syns Aggaåns myrmarker.

En ganska hög och kraftig stenmur omgärdar kyrkogården, kallmurad av kanthuggen natursten. Hela kyrkogården är gräsbevuxen och saknar anlagda gångar. Det har funnits två trädkransar på kyrkogården, den första planterad på 1850-talet, men båda är nedtagna.

Kyrkan står på kyrkogårdens norra del och gravvårdarna är koncentrerade till den södra. I det sydvästra hörnet finns en större gravvård i form av en gräskulle inhägnad med smidda räcken. På kullen står ett järnkors. Gravvården tillhör häradshövding G. Burman. Förutom kist- och urngravplatser finns här också en askgravplats.

Jäts gamla kyrka byggdes troligen på 1220-talet. Den är byggd av sten och vitputsad. Vapenhuset byggdes 1686 i timmer på den södra sidan men flyttades 110 år senare till den västra gaveln. När Jäts nya kyrka byggdes fick den gamla stå och förfalla. Församlingen ville riva den men de uppmanades att behålla och vårda den. Idag används kyrkan för gudstjänster sommartid samt för dop och viglsar.