Jäts gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Jäts gamla kyrkogård

Jäts gamla kyrkogård anlades troligen i början av 1200-talet i samband med att medeltidskyrkan byggdes.

I den södra delen av Jät ligger Jäts gamla kyrka och kyrkogård. Det är en liten kyrkogård som ligger omgiven av gamla gårdar. Landskapet är öppet med hagmark och odlad jord, i öster syns Aggaåns myrmarker.

En ganska hög och kraftig stenmur omgärdar kyrkogården, kallmurad av kanthuggen natursten. Hela kyrkogården är gräsbevuxen och saknar anlagda gångar. Det har funnits två trädkransar på kyrkogården, den första planterad på 1850-talet, men båda är nedtagna.

Kyrkan står på kyrkogårdens norra del och gravvårdarna är koncentrerade till den södra. I det sydvästra hörnet finns en större gravvård i form av en gräskulle inhägnad med smidda räcken. På kullen står ett järnkors. Gravvården tillhör häradshövding G. Burman. Förutom kist- och urngravplatser finns här också en askgravplats.

Jäts gamla kyrka byggdes troligen på 1220-talet. Den är byggd av sten och vitputsad. Vapenhuset byggdes 1686 i timmer på den södra sidan men flyttades 110 år senare till den västra gaveln. När Jäts nya kyrka byggdes fick den gamla stå och förfalla. Församlingen ville riva den men de uppmanades att behålla och vårda den. Idag används kyrkan för gudstjänster sommartid samt för dop och vigslar.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se