Jäts gamla kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Jäts gamla kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Jäts gamla kyrka.

Sittplatser

Jäts gamla kyrka har ca 80 sittplatser. 

Historia

Jäts gamla kyrka är en romansk medeltidkyrka som uppfördes år 1226. Det är en stenkyrka med ett omsorgsfullt utformat murverk under putsen, med bland annat finhuggna kvaderstenar. Det västra gavelröstet är av trä. En triumfbåge skiljer långhuset från koret. Ett spånklätt vapenhus i timmer uppfördes på den södra sidan år 1686. Detta flyttades år 1796 till sin nuvarande plats på den västra gaveln. På korets norra sida finns en rödfärgad sakristia i liggande timmer, byggd år 1733. Sakristians välbevarade väggmålningar tillkom år 1735.

I mitten av 1800-talet fanns det planer på att bygga ett klocktorn men de planerna lades ner då man istället bestämde sig för att bygga en helt ny kyrka. Efter att Jäts nya kyrka uppfördes år 1909 fick den gamla stå och förfalla. Församlingen ville först riva kyrkan, men av Vitterhetsakademin uppmanades man behålla och vårda den. Idag har kyrkan museikaraktär och är också en av få i länet med mycket välbevarad barockinteriör. Den är även känd för sina dekorativa invändiga målningar från 1700-talet. Numera används kyrkan som gudstjänstlokal under sommaren och är även en populär vigselkyrka.

Under koret finns en gravkammare med tio mer eller mindre välbevarade kistor. De rymmer kvarlevorna efter familjer som varit ägare till Helgåkra säteri och Jätsberg. Man hittar namn som Boije, von Dobrikowsky, Uggla, Rudebeck och Gyllenskog.