Gudstjänst och aktiviteter

Information om gudstjänster i Jäts gamla kyrka samt körer, grupper och andra aktiviteter.