Jäts gamla kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil, vars inredning och målningar härrör från 1600- och 1700-talen.

Jäts gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Jäts gamla kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Intill kyrkan ligger Jäts gamla kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Jäts gamla kyrka

Jät Stommen 2
362 52 Jät

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

Församlingsexpedition för Ingelstads församling

Telefon: 0470-70 32 45
E-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se

Telefontider

Tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Kyrkans hus, Gamla Växjövägen 33, Ingelstad.

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Ingelstads församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

 

Sociala medier

Ingelstads församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka hör till Ingelstad församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Jäts gamla kyrka har ca 80 sittplatser. Tyvärr finns det inte hörslinga i kyrkan.

Historia

Jäts gamla kyrka är en romansk medeltidkyrka som uppfördes år 1226. Det är en stenkyrka med ett omsorgsfullt utformat murverk under putsen, med bland annat finhuggna kvaderstenar. Det västra gavelröstet är av trä. En triumfbåge skiljer långhuset från koret. Ett spånklätt vapenhus i timmer uppfördes på den södra sidan år 1686. Detta flyttades år 1796 till sin nuvarande plats på den västra gaveln. På korets norra sida finns en rödfärgad sakristia i liggande timmer, byggd år 1733. Sakristians välbevarade väggmålningar tillkom år 1735.

I mitten av 1800-talet fanns det planer på att bygga ett klocktorn men de planerna lades ner då man istället bestämde sig för att bygga en helt ny kyrka. Efter att Jäts nya kyrka uppfördes år 1909 fick den gamla stå och förfalla. Församlingen ville först riva kyrkan, men av Vitterhetsakademin uppmanades man behålla och vårda den. Idag har kyrkan museikaraktär och är också en av få i länet med mycket välbevarad barockinteriör. Den är även känd för sina dekorativa invändiga målningar från 1700-talet. Numera används kyrkan som gudstjänstlokal under sommaren och är även en populär vigselkyrka.

Under koret finns en gravkammare med tio mer eller mindre välbevarade kistor. De rymmer kvarlevorna efter familjer som varit ägare till Helgåkra säteri och Jätsberg. Man hittar namn som Boije, von Dobrikowsky, Uggla, Rudebeck och Gyllenskog.