Meny

Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil, vars inredning och målningar härrör från 1600- och 1700-talen.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Jäts gamla kyrka - klicka på bilden

På grund av coronapandemin finns det begränsningar kring hur många som kan vistas i Jäts gamla kyrka samtidigt. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

Kontakt

Om du vill boka Jäts gamla kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Ingelstads församling.

Här kan du läsa mer om Jäts gamla kyrkogård och Ingelstad församling.

 

Församlingsexpedition för Ingelstads församling

Telefon: 0470-70 32 45
E-post: vaxjo.ingelstad@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Kyrkans hus, Gamla Växjövägen 33, Ingelstad.

Gudstjänst och verksamhet

På gång i Ingelstads församling

Om Jäts gamla kyrka

Jäts gamla kyrka hör till Ingelstad församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Jäts gamla kyrka har ca 80 sittplatser. Tyvärr finns det inte hörslinga i kyrkan.

Historia

Jäts gamla kyrka är en romansk medeltidkyrka som uppfördes år 1226. Det är en stenkyrka med ett omsorgsfullt utformat murverk under putsen, med bland annat finhuggna kvaderstenar. Det västra gavelröstet är av trä. En triumfbåge skiljer långhuset från koret. Ett spånklätt vapenhus i timmer uppfördes på den södra sidan år 1686. Detta flyttades år 1796 till sin nuvarande plats på den västra gaveln. På korets norra sida finns en rödfärgad sakristia i liggande timmer, byggd år 1733. Sakristians välbevarade väggmålningar tillkom år 1735.

I mitten av 1800-talet fanns det planer på att bygga ett klocktorn men de planerna lades ner då man istället bestämde sig för att bygga en helt ny kyrka. Efter att Jäts nya kyrka uppfördes år 1909 fick den gamla stå och förfalla. Församlingen ville först riva kyrkan, men av Vitterhetsakademin uppmanades man behålla och vårda den. Idag har kyrkan museikaraktär och är också en av få i länet med mycket välbevarad barockinteriör. Den är även känd för sina dekorativa invändiga målningar från 1700-talet. Numera används kyrkan som gudstjänstlokal under sommaren och är även en populär vigselkyrka.

Under koret finns en gravkammare med tio mer eller mindre välbevarade kistor. De rymmer kvarlevorna efter familjer som varit ägare till Helgåkra säteri och Jätsberg. Man hittar namn som Boije, von Dobrikowsky, Uggla, Rudebeck och Gyllenskog.

Följ Ingelstads församling på sociala medier

Personal i Ingelstads församling