Hovshaga begravningsplats: kistkvarter
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Hovshaga begravningsplats

Den största begravningsplatsen i Växjö. Hovshaga begravningsplatsen är en begravningsplats för flera religioner. Muslimer, katoliker och bahaier har egna gravkvarter på området.

Begravningsplatsen har ett naturskönt läge på en skogklädd sydvästsluttning i Växjös norra del. Den omfattar tjugo hektar och inom området finns bronsåldersgraven Domfällerör.

Begravningsplatsen är störst av Växjös kyrkogårdar och invigdes 1983 av dåvarande biskopen, Sven Lindegård. Efter en arkitekttävling hade Greger Dahlström SAR fått kyrkofullmäktiges uppdrag att projektera begravningsplatsen med tillhörande byggnader.

Hovshaga begravningsplatsen är en begravningsplats för flera religioner. Muslimer, katoliker och bahaier har egna gravkvarter på området.

Gravkvarteren för kistor finns i den östra delen av begravningsplatsen, medan gravkvarteren för urnor ligger i den sydvästra. Gravfälten avskiljs med ljung som också är ett återkommande tema i kapellets konstnärliga utsmyckning. Till vänster om altaret hänger en gobeläng från tak till golv som formgivits och tillverkats av textilkonstnärerna Elisabeth Brenner-Remberg och Rolf Brenner. Kapellet är byggt i betong med rostfritt plåttak.

Minneslunden ligger en bit in i skogen på höger sida om huvuduppfarten. En lång mur leder upp till en stensatt rundel med en spegeldamm i centrum. En dikt hämtad från diktsamlingen  ”Aftonland” av författaren Pär Lagerkvist har huggits in i en sten i muren.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se