Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hornaryds kyrkplats

Den tidigare sockenkyrkan låg i Hornaryd och revs 1870 och ersattes av Drev-Hornaryds nya kyrka. Den medeltida kyrkan var uppförd i timmer, utvändigt rödfärgad, med ett högrest spåntäckt sadeltak. Det rektangulära långhuset saknade kormarkering men hade en utbyggd sakristia i norr. På kyrkogården finns en tydlig fördjupning där kyrkans grund varit. Vid rivningen av kyrkan användes timret från kyrkan vid byggandet av byns skolhus. Klockstapeln såldes på auktion och de båda klockorna smältes ner för att användas till den nya kyrkans storklocka.

Kyrkogården har kvar sin ursprungliga kvadratiska form och är fortfarande i bruk. Den omges av en trädkrans av lönn och en kallmurad stenmur i granit. I norr finns ingången, en smidesgrind som är fasthängd på grindstolpar av grå granit. Det finns inga äldre gravminnen bevarade. I det nordvästra hörnet finns ett äldre sockenmagasin. Den nuvarande klockstapeln som uppfördes 1963 är placerad utanför muren vid ingången i norr.