En man tänder ett ljus i en ljuskrona.
Foto: Johannes Frandsen

Herrklubb i Öjaby

Vi träffas tre gånger per termin.

Herrklubben i Öjaby är för herrar i alla åldrar. Kostnad 100 kr/gång (varav 50 kr går till gott ändamål.) Föredrag, samtal och enklare kvällsmat. Oftast är vi i Öjaby församlingshem, ibland gör vi studiebesök.

Tid och plats

Vi träffas vid några tillfällen under våren 2022.

För mer information: se kontaktperson nedan