Hemmesjö kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Hemmesjö kyrkogård

Kyrkogården uppfördes samtidigt som kyrkan 1852-54.

Kyrkogården uppfördes samtidigt som kyrkan 1852-54. Kyrkan ligger i Billa by, strategiskt placerad mellan de tidigare enskilda församlingarna Hemmesjö och Tegnaby. Dessa är numera hopslagna med Furuby till en församling med benämningen ”Hemmesjö-Furuby församling”.

Kyrkogården ligger i en sydsluttning med stora ingången i anslutning till vägen mellan Tegnaby och Åryd. På andra sidan vägen ligger den faluröda sockenstugan.

Samtidigt som den nya kyrkan togs i bruk slutade man att använda den gamla medeltida som ligger cirka tre kilometer norrut. På senare tid har man börjat använda kyrkan igen.

Utmed gången upp till kyrkan står två stora bokar, de enda som finns kvar av en tidigare allé. Som en fond i norr reser sig den storslagna granskogen i kontrast mot de fullvuxna lövträden på kyrkogården.

Gravkvarteren närmast kyrkan har avgränsats med höga granhäckar. På den äldsta delen av kyrkogården i sydost, som först började användas, finns ett antal vackra och säregna gravvårdar, bland annat en med en infattad porslinsmedaljong med motivet ”Barndom” eller ”Vår” av den danske skulptören Bertel Thorvaldsen.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se