Om Hemmesjö kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Hemmesjö kyrka.

Hemmesjö kyrka hör till Hemmesjö-Furuby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger i Billa by på motsatt sida om vägen som församlingshemmet och drygt två kilometer söder om Hemmesjö och den äldre medeltida kyrkan.

Sittplatser

Hemmesjö kyrka har 440 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp vid entrén till Mariakapellet.
Hörslinga.

Historia

Hemmesjö kyrka uppfördes 1852-1854 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. den invigdes år 1854 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Redan under slutet av 1700-talet ansågs den gamla kyrkan vara för trång och planer upprättades för en utbyggnad till en större och modernare tornförsedd kyrka. Den gamla kyrkan var då i så dåligt skick att det inte ansågs försvarbart med en ombyggnad utan man började i församlingen luta åt ett nybygge. Beslut om detta togs år 1839 och år 1843 bestämdes genom en kunglig resolution att Hemmesjö och Tegnaby församlingar skulle slås ihop och tillsammans bygga en ny kyrka. År 1845 bestämdes det att den nya kyrkan därför skulle ligga i Billa.

Året efter presenterades en ritning av arkitekten Johan A Hawerman. Denna föreställde en korskyrka med tresidigt avslutade korsarmar på tvärskeppet och en kupol över korsmitten. Förslaget godkändes troligen inte eftersom det omarbetades till ett nytt förslag år 1847 som bättre stämmer med kyrkans nuvarande utseende, men där kupolen hade ersatts av en takryttare. Kyrkan hade till en början 830 sittplatser. Två av kyrkklockorna kom från Tegnaby kyrka och en från Hemmesjö gamla kyrka.

1927 utfördes en restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1953 utfördes en interiör renovering under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

1996-97 iordningställdes Mariakapellet i kyrkans västra korsarm med glasparti in mot kyrkorummet.