Hemmesjö kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med en för Kronobergs län ovanlig korsform.

I Hemmesjö kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Hemmesjö-Furuby församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Hemmesjö kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Hemmesjö kyrka ligger församlingshemmet i Billa och Hemmesjö kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka
Billa
360 43 Åryd

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Hemmesjö kyrka är öppen alla dagar kl 9.00-20.00

Dop- och vigseltider

  • Lördagar och söndagar

OBS! Doptid (i kyrkan) och dopkalas (i församlingshemmet som just nu är stängt) bokas var för sig. Församlingshemmet bokas via värdinna tel 0470-70 48 47.

Församlingsexpedition Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka och Hemmesjö-Furuby församling:

Bokning av dop och vigsel i våra kyrkor:
Församlingsexpeditionen i Skogslyckan
Telefon: 0470-70 48 80 eller e-post

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Skogslyckans församlingshem, Ekebovägen 15, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Bokning av församlingshem

Just nu är våra församlingshem stängda för uthyrning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
I vanliga fall: Bokning av församlingshemmet i Skogslyckan:
Telefon: 0470-70 58 78 eller e-post

I vanliga fall: Bokning av församlingshemmet i Högstorp:
Telefon: 0470-70 48 47 eller e-post

I vanliga fall: Bokning av församlingshemmen i Hemmesjö/Billa och Furuby:
Telefon: 0470-70 49 53 eller e-post

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden. 

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Hemmesjö-Furuby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Hemmesjö-Furuby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka hör till Hemmesjö-Furuby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger i Billa by på motsatt sida om vägen som församlingshemmet och drygt två kilometer söder om Hemmesjö och den äldre medeltida kyrkan.

Sittplatser och tillgänglighet

Hemmesjö kyrka har 440 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid entrén till Mariakapellet. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Hemmesjö kyrka uppfördes 1852-1854 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. den invigdes år 1854 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Redan under slutet av 1700-talet ansågs den gamla kyrkan vara för trång och planer upprättades för en utbyggnad till en större och modernare tornförsedd kyrka. Den gamla kyrkan var då i så dåligt skick att det inte ansågs försvarbart med en ombyggnad utan man började i församlingen luta åt ett nybygge. Beslut om detta togs år 1839 och år 1843 bestämdes genom en kunglig resolution att Hemmesjö och Tegnaby församlingar skulle slås ihop och tillsammans bygga en ny kyrka. År 1845 bestämdes det att den nya kyrkan därför skulle ligga i Billa.

Året efter presenterades en ritning av arkitekten Johan A Hawerman. Denna föreställde en korskyrka med tresidigt avslutade korsarmar på tvärskeppet och en kupol över korsmitten. Förslaget godkändes troligen inte eftersom det omarbetades till ett nytt förslag år 1847 som bättre stämmer med kyrkans nuvarande utseende, men där kupolen hade ersatts av en takryttare. Kyrkan hade till en början 830 sittplatser. Två av kyrkklockorna kom från Tegnaby kyrka och en från Hemmesjö gamla kyrka.

1927 utfördes en restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1953 utfördes en interiör renovering under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

1996-97 iordningställdes Mariakapellet i kyrkans västra korsarm med glasparti in mot kyrkorummet.