Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka uppfördes under 1850-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med en för Kronobergs län ovanlig korsform.


Ta en virtuell rundtur i Hemmesjö kyrka genom att klicka på bilden nedan.

Kontakt

Om du vill boka Hemmesjö kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på telefonnummer 0470-70 48 80 eller via e-post till Hemmesjö-Furuby församling.

Telefontider
måndag och tisdag 10.00-12.00
torsdag och fredag 10.00-12.00

Vill du boka församlingshemmet, kontakta Usko Ojansivu: 0470-70 49 53 eller maila

Gudstjänst och verksamhet

Hemmesjö kyrka är en del av Svenska kyrkan Växjö. Klicka här för att ta del av gudstjänstprogrammet eller för att läsa mer gruppverksamheter för olika åldrar.

På gång i Hemmesjö-Furuby församling

Om Hemmesjö kyrka

Hemmesjö kyrka hör till Hemmesjö-Furuby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger i Billa by på motsatt sida om vägen som församlingshemmet och drygt två kilometer söder om Hemmesjö och den äldre medeltida kyrkan.

Sittplatser och tillgänglighet

Hemmesjö kyrka har 440 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en ramp vid entrén till Mariakapellet.

Historia

Hemmesjö kyrka uppfördes 1852-1854 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. den invigdes år 1854 av biskop Christopher Isac Heurlin.

Redan under slutet av 1700-talet ansågs den gamla kyrkan vara för trång och planer upprättades för en utbyggnad till en större och modernare tornförsedd kyrka. Den gamla kyrkan var då i så dåligt skick att det inte ansågs försvarbart med en ombyggnad utan man började i församlingen luta åt ett nybygge. Beslut om detta togs år 1839 och år 1843 bestämdes genom en kunglig resolution att Hemmesjö och Tegnaby församlingar skulle slås ihop och tillsammans bygga en ny kyrka. År 1845 bestämdes det att den nya kyrkan därför skulle ligga i Billa.

Året efter presenterades en ritning av arkitekten Johan A Hawerman. Denna föreställde en korskyrka med tresidigt avslutade korsarmar på tvärskeppet och en kupol över korsmitten. Förslaget godkändes troligen inte eftersom det omarbetades till ett nytt förslag år 1847 som bättre stämmer med kyrkans nuvarande utseende, men där kupolen hade ersatts av en takryttare. Kyrkan hade till en början 830 sittplatser. Två av kyrkklockorna kom från Tegnaby kyrka och en från Hemmesjö gamla kyrka.

1927 utfördes en restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1953 utfördes en interiör renovering under ledning av arkitekt Hans Lindén, Växjö.

1996-97 iordningställdes Mariakapellet i kyrkans västra korsarm med glasparti in mot kyrkorummet.