Hemmesjö gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Hemmesjö gamla kyrkogård

Vid Hemmesjö gamla kyrka.

Kyrkan uppfördes troligen under 1100-talets senare del. Då den nya kyrkan byggdes på 1850-talet lämnades den gamla att förfalla. 1920 lades nytt tak och man rustade upp kyrkan.

Kyrkan och kyrkogården ligger vid en kraftig brant och omges av en slingrande stenmur, i söder på kyrkogårdens högsta punkt står klockstapeln i trä med spåntäckt tak. Klockstapeln uppfördes 1953.

Få gravvårdar finns kvar på kyrkogården och på två av dessa finns inskrifter. Den ena är en järnhäll nedfälld i marken strax innanför ingången till kyrkogården med texten:

"Här under hvila. Olof Lundblad död 1767 och des hustru Hed.S.Netherwood död 1793 samt af deras 14 barn. Fredrica Gustafa. Fredrica. Anna Magdalena och Bengt Olof".

Den andra gravvården är en stenobelisk på kyrkans norra sida över Alex Eklund, död 1816.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se