Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Hemmesjö gamla kyrkogård

Kyrkan uppfördes troligen under 1100-talets senare del. Då den nya kyrkan byggdes på 1850-talet lämnades den gamla att förfalla. 1920 lades nytt tak och man rustade upp kyrkan.

Kyrkan och kyrkogården ligger vid en kraftig brant och omges av en slingrande stenmur, i söder på kyrkogårdens högsta punkt står klockstapeln i trä med spåntäckt tak. Klockstapeln uppfördes 1953.

Få gravvårdar finns kvar på kyrkogården och på två av dessa finns inskrifter. Den ena är en järnhäll nedfälld i marken strax innanför ingången till kyrkogården med texten:

"Här under hvila. Olof Lundblad död 1767 och des hustru Hed.S.Netherwood död 1793 samt af deras 14 barn. Fredrica Gustafa. Fredrica. Anna Magdalena och Bengt Olof".

Den andra gravvården är en stenobelisk på kyrkans norra sida över Alex Eklund, död 1816.