Hemmesjö gamla kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Hemmesjö gamla kyrka

Hemmesjö gamla kyrka är den av de mest oförändrade medeltidskyrkan i Kronobergs län och är en typisk medeltida sockenkyrka i romansk stil.

Hemmesjö gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Hemmesjö gamla kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Hemmesjö gamla kyrka

360 43 Åryd

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

På grund av pandemin är Hemmesjö gamla kyrka stängd tillsvidare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Församlingsexpedition Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka och Hemmesjö-Furuby församling:

Bokning av dop och vigsel i våra kyrkor:
Församlingsexpeditionen i Skogslyckan
Telefon: 0470-70 48 80 eller e-post

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Skogslyckans församlingshem, Ekebovägen 15, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Bokning av församlingshem

Just nu är våra församlingshem stängda för uthyrning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
I vanliga fall: Bokning av församlingshemmet i Skogslyckan:
Telefon: 0470-70 58 78 eller e-post

I vanliga fall: Bokning av församlingshemmet i Högstorp:
Telefon: 0470-70 48 47 eller e-post

I vanliga fall: Bokning av församlingshemmen i Hemmesjö/Billa och Furuby:
Telefon: 0470-70 49 53 eller e-post

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Hemmesjö-Furuby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Hemmesjö-Furuby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Hemmesjö gamla kyrka

Du kan se och lyssna till sammanfattad information om Hemmesjö gamla kyrka via audioguiden

sittplatser och tillgänglighet

Hemmesjö gamla kyrka har ca 50 sittplatser. Tyvärr har kyrkan inte hörslinga.

Historia

Hemmesjö gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka som uppfördes år 1175 och användes som församlingskyrka ända fram till 1800-talet. Redan under 1700-talet ansågs kyrkan trång för församlingen och i slutet av århundradet skissades det på en större ombyggnad. Kyrkan skulle då försetts med ett bastant torn som i bottenvåningen fungerade som förlängning av kyrkorummet, men planerna skrinlades till förmån för bygget av en ny och större kyrka. Detta blev särskilt aktuellt efter den kungliga resolution som år 1843 slog fast att Tegnaby och Hemmesjö församlingar skulle hålla sig med en gemensam kyrka.

Koret och långhuset utgör de äldsta delarna av Hemmesjö gamla kyrka. Sakristian har tillkommit senare. Vid den södra porten syns en antydan till ett takfall i putsen, där fanns det troligen en gång ett vapenhus av trä. Kyrkan härjades tidigt av brand, varefter dess blytak med sina öppna takstolar ersattes med ett spåntäckt tak med plant innertak. Enligt traditionen var det danskarna som ville åt blytaket, men misslyckades med att skeppa iväg det. Båten kapsejsade och blyet hamnade i Hemmesjösjön, vid den plats som sedan fick heta Jutudden. Vissa uppgifter tyder på att halva taket kan ha haft blytäckningen kvar in på sent 1700-tal. Takkonstruktionens kryssvalv lär dock ha murats upp redan på 1400-talet, så innertaket försvann innan dess.

När bygdens nya kyrka invigdes år 1854 auktionerades virket i den gamla kyrkans inredning samt klockstapeln ut, och kyrkan lämnades att förfalla. Från den gamla klockstapeln räddades dock de två järnbeslagna ekdörrarna som nu pryder kyrkan. Under 1920-talet restaurerades ödekyrkan till användbart skick då bland annat det gamla spåntaket ersattes med ett tegeltak. År 1949 återinvigdes den och används sedan dess återigen i församlingens gudstjänstverksamhet framförallt under sommarmånaderna.