Händer som håller i varandra.
Foto: Göran Haglund/Svenska kyrkan Växjö

Heliga danser

Vid tre tillfällen under hösten i Johanneskyrkan.

Heliga danser ger plats för alla, för möte med Gud, oss själva och varandra. I helig dans är var och en, en del av cirkelns helhet. Cirkeln bär både glädje och sorg. Välkommen gamla som nya dansare - välkommen ung som äldre, man som kvinna!

11 oktober: Tacksamhet
8 november: Hopp
6 december: Ljus

Tid och plats

Måndagar: 11 oktober,  8 november och 6 december kl 19.00 i Johanneskyrkan.

Anmälan till varje tillfälle görs till expeditionen på tfn 0470-704870