Ungdomar dansar med händerna i luften på ett dansgolv.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Gymnasie

Vi är övertygade om att Växjö domkyrka är en plats där en lektion i matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap och språk, är fullt möjlig! Växjös första gymnasieskola låg vägg i vägg med domkyrkan. Det var nära till hands att använda kyrkorummet både som klassrum och som en plats där man kunde visualisera lärandet.

Tillsammans med Lunds och Linköpings domkyrkor arbetar Växjö domkyrka med projektet "Kunskapens katedral". I elva programidéer har vi utifrån domkyrkans resurser och i linje med läroplanen formulerat ett urval av möjliga lektioner. Vår förhoppning är att du ska se programidéerna som ett hjälpmedel och en resurs för dig som lärare. Har du som lärare egna lektionsidéer är vi givetvis öppna för att integrera dem i projektet. Kontakta oss för tidsbokning och frågor.

Alla program är gratis och beräknas vara i cirka 60 minuter. Vi hoppas att ni vill förlägga några av era lektioner i Växjö domkyrka.

Glasdörrar med glaskonst in till Växjö domkyrka

Vad är kristen tro?

- studiebesök/religionsvetenskap för gymnasieelever

Väggmålningar från 1500-talet i Växjö domkyrkas själakor.

Tro och vetande

- religionskunskap för gymnasieelever

Närbild på glasstjärnorna på dopkällan i Växjö domkyrka.

Kyrkans roll i samhället

- engelska/religionskunskap/etik och livsfrågor för gymnasieelever

Skulptur av två huvuden i sten på Växjö domkyrkas fasad.

Konstverken talar

- bild/historia/filosofi/sociologi för gymnasieelever

Runsten utanför Växjö domkyrka

Svenska/latin

- språkhistoria/litteraturhistoria för gymnasielever

Läktarorgelns förgyllda fasad från 1700-talet.

Musik i gymnasiet

- musiken i domkyrkan för gymnasieelever

Profilbild på Esaias Tegnérstatyn utanför Växjö domkyrka.

Svenska

- retorik för gymnasieelever

Solen lyser in genom fönstermålningarna i Växjö domkyrka.

Gymnasiearbete

-vi ställer upp som intervjupersoner, samhällsaktör och kyrka.