En psalmbok med psalm 21, Måne och sol, uppslagen.
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Gudstjänster i vardagen, Skogslyckans kyrka

Tisdagar kl 18.00 och onsdagar kl 8.00.

Tisdag kl 18

Vi firar en enkel mässa med mycket musik. Ungdomar i församlingen spelar och sjunger. Kvällsfika i Gläntan efter mässan.

Onsdag kl 8

En enkel mässa i gemenskap, med tid för bön. Frukost serveras i Gläntan efter mässan.