Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster för barn

I Svenska kyrkan Växjö anordnas varje vecka familjegudstjänster för både små och stora.

Schemalagda gudstjänster för barn

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Minigudstjänster vid Barnens Altarskåp

Växjö domkyrka
Fredagar kl 10.00
Varje fredag under terminstid. Efter gudstjänsten kyrkkaffe i Domkyrkocentrum. 
Terminstart höst 2019: 13/9

Info: Sirpa Abrahamsson telefon 0470-70 48 26

Små och stora med barngudstjänst

Johanneskyrkan
Tisdagar kl 14.00-16.00
Höstterminen startar vecka 38, 17/9.
Vi inleder med sångstund med blandade barnsånger. Därefter samlas vi på kyrktorget för att gå in i kyrkan och fira gudstjänst på barns villkor. Barnen är delaktiga på många sätt -från att ringa i klockorna till att samla in kollekt och tända ljus. Efter gudstjänsten, som varar i cirka 20 minuter är det dags för fika och lek. Gruppen är öppen för alla och ingen föranmälan behövs.

Info: Elisabet Tunström telefon 0470-70 48 61
E-post: elisabet.tunstroem@svenskakyrkan.se 

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Johanneskyrkan
Höstens datum: 22/9, 20/10, 24/11 och 15/12.
Vi inleder med sångstund med blandade barnsånger. Därefter samlas vi på kyrktorget för att gå in i kyrkan och fira gudstjänst på barns villkor. Barnen är delaktiga på många sätt -från att ringa i klockorna till att samla in kollekt och tända ljus. Efter gudstjänsten, som varar i cirka 20 minuter är det dags för fika och lek. Gruppen är öppen för alla och ingen föranmälan behövs.
Info: Elisabet Tunström telefon 0470-70 48 61
E-post: elisabet.tunstroem@svenskakyrkan.se 

Barngudstjänst och Kyrkis
Teleborgs kyrka
Höstens datum: 2/9, 23/9, 14/10, 4/11, 25/11, 16/12
Info: Agneta Dahl telefon 0470-70 48 52
E-post: agneta.dahl@svenskakyrkan.se

Aktuella gudstjänster speciellt för barn: