Gravskötsel sommarblommor
Foto: Linda Lundin, Kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel och priser

Om du inte har möjlighet att själv sätta blommor och ta hand om planteringar vid din anhöriges grav erbjuder kyrkogårdsförvaltningen skötsel och plantering.

Gravskötsel

Som anhörig, eller ansvarig, för en grav kan du välja att sköta om graven själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Om du vill ha hjälp med skötsel av en gravplats, kontakta kyrkogårdsförvaltningen (se kontaktuppgifter längre ner på sidan). Vi utför ogräsrensning, säsongsplantering, vattning, tvättning och rätning av gravstenar med mera. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Om en grav inte tas om hand uppmanas gravrättsinnehavaren att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten återgår. Det kan påverka din och din familjs möjlighet att framöver gravsätta släktingar i den befintliga graven. 

Gravskötsel - prislista 2024

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Hovshaga besökscentrum, Björksätravägen 21, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se