Gravskötsel sommarblommor
Foto: Linda Lundin, Kyrkogårdsförvaltningen

Gravskötsel och priser

Vi erbjuder skötsel och plantering av din gravplats.

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Den som inte sköter gravvården kan uppmanas att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten återgår till förvaltaren, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven.

Om du vill ha hjälp med skötsel av en gravplats, kontakta oss antingen på telefon 0470-70 49 00 eller via mail. Vi utför ogräsrensning, säsongsplantering, vattning, tvättning och rätning av gravstenar med mera. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Prislista 2022

Prislista 2021

Årsskötselskyltar.
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö