En guldig kyrktupp syns mellan grenarna i en höstig trädkrona.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gårdsbykören, Sandsbro kapell

Tisdagar kl 19.00-21.00.

Gårdsbykören är en blandad vuxenkör.