Gårdsby kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Gårdsby kyrkogård

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande i början av 1800-talet.

Ungefär 14 km utanför Växjö ligger Gårdsby kyrka och kyrkogård. Kyrkan ligger på den nya delen av kyrkogården.

I samband med kyrkans uppförande anlades den nya kyrkogården. Det växer kastanjer längs med muren. Vissa gamla träd har med tiden fått ersättas med nya. Den äldre delen av nya kyrkogården delas upp i flera kvarter av grusgångar. På mitten av 1950-talet utvidgades kyrkogården åt norr. Det finns en höjdskillnad mellan nya och gamla delen av kyrkogården som gör att den nya delen nås genom en trappa mellan delarna eller en av entréerna i den västra muren. På den nya kyrkogården finns både en minneslund och en askgravplats.

Den gamla kyrkogården ligger strax väster om den nya kyrkan. Kyrkogården ramas in av en naturstensmur som på insidan är sluttande och gräsbeklädd. Det finns två ingångar till kyrkogården, en i öster och en i söder. Kyrkogården delas av grusgångar in i fyra kvarter. Det finns ett antal äldre gravminnen bevarade på platsen. Idag finns inga synliga rester av medeltidskyrkan som ska ha legat i anslutning till områdets nordöstra hörn.

Kyrkan byggdes mellan 1833-1835 utifrån ritningar upprättade av Jakob Wilhelm Gerss. I samband med uppförandet revs den medeltida kyrkan. Invigningen ägde rum 1837 och förrättades av biskop Esaias Tegnér.

I samband med kyrkans uppförande anlades den nya kyrkogården. Det växer kastanjer längs med muren. Vissa gamla träd har med tiden fått ersättas med nya. Den äldre delen av nya kyrkogården delas upp i flera kvarter av grusgångar. På mitten av 1950-talet utvidgades kyrkogården åt norr. Det finns en höjdskillnad mellan nya och gamla delen av kyrkogården som gör att den nya delen nås genom en trappa mellan delarna eller en av entréerna i den västra muren. På den nya kyrkogården finns både en minneslund och en askgravplats.

Den gamla kyrkogården ligger strax väster om den nya kyrkan. Kyrkogården ramas in av en naturstensmur som på insidan är sluttande och gräsbeklädd. Det finns två ingångar till kyrkogården, en i öster och en i söder. Kyrkogården delas av grusgångar in i fyra kvarter. Det finns ett antal äldre gravminnen bevarade på platsen. Idag finns inga synliga rester av medeltidskyrkan som ska ha legat i anslutning till områdets nordöstra hörn.

Kyrkan byggdes mellan 1833-1835 utifrån ritningar upprättade av Jakob Wilhelm Gerss. I samband med uppförandet revs den medeltida kyrkan. Invigningen ägde rum 1837 och förrättades av biskop Esaias Tegnér.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se