Furuby kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Furuby kyrkogård

Det har funnits en kyrkogård på platsen sedan medeltiden.

Kyrkogården ligger i samhällets södra del i anslutning till landsvägen mot Fägerstad. Den medeltida träkyrkan som stod på kyrkogården revs runt 1887, då den nya kyrkan byggdes under åren 1886-1888 på andra sidan landsvägen. Platsen för den gamla kyrkan har markerats med en minnessten och ett träkors.

Kyrkogården omges av stenmurar på alla sidor och har den stora ingången i öster. Muren har en gräsbevuxen slänt på insidan. I den norra murslänten har man tidigare lagt in gravstenar från gravar som utgått. I det sydöstra hörnet av kyrkogården finns ett originellt bårhus från 1955, en åttakantig vitmålad byggnad med tjärat stickspånsklätt tak. Bårhuset invigdes av biskop Elis Malmeström.

En trädridå av askar och lönnar avskärmar kyrkogården från landsvägen. På 1960-talet planterades rönn och björk på övriga sidor av kyrkogården. Öster om kyrkogården, mitt emot ingången till kyrkan, ligger församlingshemmet.

Gravkvarteren är rätvinkligt anlagda mot en grusad huvudgång som går från öster till väster.

På kyrkogården finns blandade former av gravvårdar uppställda i raka rader. Synintrycket domineras av manshöga spetsiga gravstenar i svart granit. Invid bårhuset har ett antal järnkors från 1800-talet samlats.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se