Furuby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Om Furuby kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Furuby kyrka.

Sittplatser

Furuby kyrka har ca 220 sittplatser.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Dopklänningar och brudkrona

Bild på dopklänningar och brudkrona från Furuby kyrka.

Det finns två dopklänningar att låna vid dop och en brudkrona att låna vid vigsel. Brudkronan är i förgyllt silver med äkta stenar och kulturpärlor. Den ligger i ett etui av blått konstläder med inskription på en kopparplåt på locket. Brudkronan har sju ståndare som toppas av en odlad pärla vardera och på ståndarna finns en infälld violett sten. Likadana stenar finns på kronringen mellan ett antal malteserkors, mellan ståndarna finns hängande hjärtan och mellan två av dem en avbildning av kyrkan. Inskription i kronan: "Brudkrona tillhörande Furuby kyrka 1951".

Historia

Furuby kyrka uppfördes 1887-1888 efter ritningar av Herman Holmgren vid Överintendentsämbetet. Kyrkan invigdes år 1888.

Furuby kyrka ligger strax sydost om den plats där socknens äldre medeltida kyrka låg. Den äldre kyrkan var en träkyrka med separat klockstapel. Vid 1800-talets slut ansågs den kyrkan ha blivit för trång för församlingen och i för dåligt skick för att byggas till.

Tanken på en ny kyrka väcktes år 1860 då en tomt skänktes till kyrkan. Ritningar presenterades år 1871 av arkitekten Emil Langlet. Ritningarna påminner i stort om hur kyrkan ser ut idag, men församlingen gillade inte de omfattande tegelorneringarna. År 1876 erhölls kungligt brev om byggandet och år 1885 fanns nya omarbetade ritningar av arkitekt Holmgren. Dessa ligger mycket nära slutresultatet, men med den skillnaden att kyrkan var tänkt att utföras i huggen natursten utan puts. Detta tyckte dock församlingen skulle bli för dyrt.

Den 12 juli 1888 avsynades den färdiga kyrkan och den 22 juli invigdes den. År 1891 såldes den gamla träkyrkan och dess klockstapel på auktion och revs kort därefter. Det bemålade innertaket bevarades och lämnades senare till Smålands museum.

År 1938 utfördes en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1976 utfördes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Ingeborg Waen-Bugge.