Meny

Furuby kyrka

Furuby kyrka uppfördes under 1880-talet och är en kyrka i historiserande blandstil med romanska och gotiska inslag, invändigt bär kyrkan tydliga drag av 1900-talets renoveringar.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Furuby kyrka - klicka på bilden

Maxantal i Furuby kyrka under coronapandemin: 50 st

Kontakt

Om du vill boka Furuby kyrka för dop, vigsel eller begravning, eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för expeditionen för Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka och Hemmesjö-Furuby församling: 0470-70 48 80 månd, tisd, torsd, fred 10-12, månd-torsd 13.30-15 eller epost

Vill du boka församlingshemmet, ring: 0470-70 48 47.

Församlingsexpedition för Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka samt Hemmesjö-Furuby församling

Telefon: 0470-70 48 80
E-post: vaxjo.skogslyckan@svenskakyrkan.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Skogslyckans kyrka, Ekebovägen 15, Växjö

Gudstjänst och verksamhet

Om Furuby kyrka

Furuby kyrka hör till Hemmesjö-Furuby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Furuby kyrka har ca 220 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Furuby kyrka uppfördes 1887-1888 efter ritningar av Herman Holmgren vid Överintendentsämbetet. Kyrkan invigdes år 1888.

Furuby kyrka ligger strax sydost om den plats där socknens äldre medeltida kyrka låg. Den äldre kyrkan var en träkyrka med separat klockstapel. Vid 1800-talets slut ansågs den kyrkan ha blivit för trång för församlingen och i för dåligt skick för att byggas till.

Tanken på en ny kyrka väcktes år 1860 då en tomt skänktes till kyrkan. Ritningar presenterades år 1871 av arkitekten Emil Langlet. Ritningarna påminner i stort om hur kyrkan ser ut idag, men församlingen gillade inte de omfattande tegelorneringarna. År 1876 erhölls kungligt brev om byggandet och år 1885 fanns nya omarbetade ritningar av arkitekt Holmgren. Dessa ligger mycket nära slutresultatet, men med den skillnaden att kyrkan var tänkt att utföras i huggen natursten utan puts. Detta tyckte dock församlingen skulle bli för dyrt.

Den 12 juli 1888 avsynades den färdiga kyrkan och den 22 juli invigdes den. År 1891 såldes den gamla träkyrkan och dess klockstapel på auktion och revs kort därefter. Det bemålade innertaket bevarades och lämnades senare till Smålands museum.

År 1938 utfördes en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1976 utfördes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Ingeborg Waen-Bugge.

Följ Hemmesjö-Furuby församling på sociala medier

Personal i Hemmesjö-Furuby församling