Furuby kyrka
Foto: Svenska kyrkan Växjö

Furuby kyrka

Furuby kyrka uppfördes under 1880-talet och är en kyrka i historiserande blandstil med romanska och gotiska inslag, invändigt bär kyrkan tydliga drag av 1900-talets renoveringar.

I Furuby kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Hemmesjö-Furuby församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Furuby kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Furuby kyrka ligger Furuby församlingshem och Furuby kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Furuby kyrka

Furuby kyrka
Byvägen 31
365 93 Furuby

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Furuby kyrka är öppen alla dagar kl 9.00-20.00.

DOP- OCH VIGSELTIDER

  • Lördagar och söndagar

OBS! Doptid (i kyrkan) och dopkalas (i församlingshemmet som just nu är stängt) bokas var för sig. Församlingshemmet bokas i vanliga fall via värdinna tel 0470-70 48 53.

Församlingsexpedition Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka och Hemmesjö-Furuby församling:

Bokning av dop och vigsel i våra kyrkor:
Församlingsexpeditionen i Skogslyckan
Telefon: 0470-70 48 80 eller e-post

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.30-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00

Besöksadress

Skogslyckans församlingshem, Ekebovägen 15, Växjö

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Bokning av församlingshem

Just nu är våra församlingshem stängda för uthyrning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
I vanliga fall: Bokning av församlingshemmet i Skogslyckan:
Telefon: 0470-70 58 78 eller e-post

I vanliga fall: Bokning av församlingshemmet i Högstorp:
Telefon: 0470-70 48 47 eller e-post

I vanliga fall: Bokning av församlingshemmen i Hemmesjö/Billa och Furuby:
Telefon: 0470-70 49 53 eller e-post

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Hemmesjö-Furuby församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Hemmesjö-Furuby församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Furuby kyrka

Furuby kyrka hör till Hemmesjö-Furuby församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Furuby kyrka har ca 220 sittplatser. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Furuby kyrka uppfördes 1887-1888 efter ritningar av Herman Holmgren vid Överintendentsämbetet. Kyrkan invigdes år 1888.

Furuby kyrka ligger strax sydost om den plats där socknens äldre medeltida kyrka låg. Den äldre kyrkan var en träkyrka med separat klockstapel. Vid 1800-talets slut ansågs den kyrkan ha blivit för trång för församlingen och i för dåligt skick för att byggas till.

Tanken på en ny kyrka väcktes år 1860 då en tomt skänktes till kyrkan. Ritningar presenterades år 1871 av arkitekten Emil Langlet. Ritningarna påminner i stort om hur kyrkan ser ut idag, men församlingen gillade inte de omfattande tegelorneringarna. År 1876 erhölls kungligt brev om byggandet och år 1885 fanns nya omarbetade ritningar av arkitekt Holmgren. Dessa ligger mycket nära slutresultatet, men med den skillnaden att kyrkan var tänkt att utföras i huggen natursten utan puts. Detta tyckte dock församlingen skulle bli för dyrt.

Den 12 juli 1888 avsynades den färdiga kyrkan och den 22 juli invigdes den. År 1891 såldes den gamla träkyrkan och dess klockstapel på auktion och revs kort därefter. Det bemålade innertaket bevarades och lämnades senare till Smålands museum.

År 1938 utfördes en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

År 1976 utfördes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Ingeborg Waen-Bugge.