Frimodig kyrka

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet.

Från vänster: Gitten Öholm, Hans Nyman, Stanley Källner, Set Sigvardsson
Från vänster: Gitten Öholm, Hans Nyman, Stanley Källner, Set Sigvardsson Foto: Ingela Stewén

Vägen: en kyrka fri från partipolitik
Sanningen: en kyrka med kärlek till Guds ord
Livet: en kyrka med Jesus i centrum!

Kyrkan behövs mer än någonsin med en frimodig
förkunnelse om att Gud är att räkna med. Dess
uppgift är att vara vägvisare till Kristus och att
finnas med i livets olika situationer.

Kyrkan är till för alla men inte till för allt. Det är
först och främst en plats för den kristna trons
gemenskap. En plats där barn och vuxna kan
hämta styrka, fördjupas i tron och på så sätt bli
till hjälp för andra. Kristen tro är på riktigt och
det behöver människor både få se och uppleva.

FRIMODIG KYRKA

Kontaktperson: Gitten Öholm, e-post: gittenoholm@gmail.com
Hemsida: www.frimodigkyrka.se