Någon sitter på en bänk utomhus. Bredvid ligger några psalmböcker.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Friluftsgudstjänster

En friluftsgudstjänst är som en vanlig gudstjänst fast utomhus. Ta en stund för lugn och eftertanke i någon av pastoratets vackra omgivningar.