Församlingar

Svenska kyrkan Växjö, det vill säga Växjö pastorat, består av tretton församlingar i såväl stad som landsbygd. Församlingarna samarbetar genom fem områden där den största församlingen, Växjö stads- och domkyrkoförsamling, finns representerad i de flesta områdena.

Samarbete över församlingsgränserna

Tretton församlingar samarbetar i fem verksamhetsområden:

  • Domkyrkoområdet består av Växjö domkyrka (ur Växjö stads- och domkyrkoförsamling) med Domkyrkocentrum samt familjerådgivning, sjukhuskyrka och universitetskyrka.
  • Norra området består av Sjösås, Dädesjö, Söraby, Gårdsby och Lammhults församlingar.
  • Södra området består Teleborgs kyrka (ur Växjö stads- och domkyrkoförsamling) och Ingelstads, Tävelsås, Vederslövs samt Kalvsviks församlingar.
  • Östra området består Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka (ur Växjö stads- och domkyrkoförsamling) Diakonicentrum och Hemmesjö-Furuby församling.
  • Västra området består Mariakyrkan och Johanneskyrkan (ur Växjö stads och domkyrkoförsamling) samt Öjaby och Gemla församlingar.
Bildkollage med kyrkorna i Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Växjö stads- och domkyrkoförsamling

Växjö stads- och domkyrkoförsamling omfattar Växjö domkyrka, Skogslyckans kyrka, Högstorps kyrka, Teleborgs kyrka, Johanneskyrkan, Mariakyrkan och Västrabokyrkan.

Kollage med exteriörbilder av Gårdsby kyrka och Sandsbro kapell.

Gårdsby församling

Välkommen till Gårdsby församling med Gårdsby kyrka och Sandsbro kapell.

Kyrkorna i Söraby församling: Söraby kyrka, Tolgs kyrka och Tjureda kyrka.

Söraby församling

Välkommen till Söraby församling med Söraby kyrka, Tolg kyrka och Tjureda kyrka.

Kyrkorna i Sjösås församling

Sjösås församling

Välkommen till Sjösås församling med Sjösås gamla kyrka, Drev-Hornaryds kyrka och Drevs gamla kyrka.

Dädesjö församling

Välkommen till Dädesjö församling och våra båda kyrkor; Dädesjö nya kyrka och Dädesjö gamla kyrka.

Kyrkorna i Lammhults församling

Lammhults församling

Välkommen till Lammhults församling med Lammhults kyrka, Aneboda kyrka, Bergs kyrka och Asa kyrka.

Tävelsås kyrka

Tävelsås församling

Välkommen till Tävelsås församling och Tävelsås kyrka.

Kyrkorna i Vederslövs församling: Vederslövs kyrka och Vederslövs gamla kyrka.

Vederslövs församling

Välkommen till Vederslövs församling och våra båda kyrkor; Vederslövs kyrka och Vederslövs gamla kyrka.

Kalvsviks kyrka

Kalvsviks församling

Välkommen till Kalvsviks församling och Kalvsviks kyrka.

Bildkollage med några av kyrkorna i Ingelstad församling.

Ingelstads församling

Välkomna till Ingelstad församling: Östra Torsås kyrka, Nöbbele kyrka, Jäts nya kyrka, Jäts gamla kyrka och Uråsa kyrka.

Kyrkorna i Hemmesjö-Furuby församling: Hemmesjö kyrka, Hemmesjö gamla kyrka och Furuby kyrka.

Hemmesjö-Furuby församling

Välkommen till Hemmesjö-Furuby församling och våra tre kyrkor; Hemmesjö kyrka, Hemmesjö gamla kyrka och Furuby kyrka.

Kyrkorna i Öjaby församling: Öjaby kyrka, Örs kyrka, Bergunda kyrka och Ormesberga kyrka.

Öjaby församling

Välkommen till Öjaby församling med Öjaby kyrka, Örs kyrka, Bergunda kyrka och Ormesberga kyrka.

Gemla församling

Välkommen till Gemla församling och Öja kyrka.