Skicka faktura

Uppgifter om fakturaadress, referenser, betalningsvillkor och övrig information rörande fakturering.

Fakturaadress

Växjö pastorat
Fack 77802320
Box 15018
750 15 Uppsala

Observera att fakturaadressen även ska framgå på fakturan oavsett vilket sätt fakturan skickas med. Denna adress gäller alla leverantörsfakturor. Fakturorna skickas direkt till Svenska kyrkans skanningsleverantör. Annan post (ej fakturor) ska skickas i separat försändelse till pastoratets ordinarie postadress.

E-faktura

I första hand vill Växjö pastorat få e-fakturor. Vi tar emot e-fakturor enligt nedan:

E-fakturaadress: 2520047701 (Organisationsnummer utan bindestreck)
VAN-leverantör: Swedbank
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras

Faktura via e-post

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till: 77802320@faktura.svenskakyrkan.se 

För fakturor i utländsk valuta se längre ner på sidan.

Utformning av e-post

 • Fakturan måste skickas med som bilaga i mailet. Endast en faktura per bilaga.
 • Flera bilagor i samma mail hanteras förutsatt att bilagorna i mailet har olika namn.
 • Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mailet.
 • Skriven information i mailet kommer inte att behandlas.

Krav på format av bifogad faktura

 • PDF filer skall vara i A4 format.
 • Filnamnet får bara innehålla tecknen: az, AZ, 09.

Kvittensrutin

 • En kvittens skickas till den e-postadress som fakturan skickades från om kravet på filformatet uppfylls.
 • Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till skanningsleverantören för inskanning.
 • Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inskannad av skanningsleverantören.
 • Om filformatet inte uppfyller kraven så skickas ingen kvittens och den mottagande församlingen /pastoratet meddelas om att en felaktig faktura inkommit.
 • Om filformatet uppfylls men fakturan inte kunde skannas av skanningsleverantören på grund av att någon/några andra av ovanstående krav inte uppfylls kommer den mottagande församlingen /pastoratet att meddelas.

Referens på alla leverantörsfakturor

Referens ska alltid finnas på fakturan. Referensen används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Betalningsvillkor

30 dagar, annars övriga betalningsvillkor enligt avtal eller annan överenskommelse.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej. Dröjsmålsränta accepteras endast i enlighet med räntelagen.

Övriga uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Leverantörens juridiska namn och adress.
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
 • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto).
 • Kundens juridiska namn: Växjö pastorat och 2520047701.
 • Fakturabelopp.
 • Momsbelopp i kronor och % per momssats.
 • Fakturanummer.
 • Fakturadatum.

Ovanstående gäller Växjö pastorat, organisationsnummer 252004-7701

Fakturor i utlänsk valuta

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument i pdf-format till: 77802320@invoice.svenskakyrkan.se  

Frågor

E-posta: vaxjo.ekonomi@svenskakyrkan.se