Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Etik och människans livsvillkor/internationellt arbete/religionskunskap: människa

"En dag ska vi alla dö, men alla andra ska vi leva." Temat Människa lämnar utrymme för frågor om dödshjälp och dödsstraff, likheter och skillnader mellan olika religioners riter i liv och död.

Ingångar

En dag ska vi alla dö, men alla andra ska vi leva.

  • Vad händer enligt Svenska kyrkan, när vi dör? Hur ser andra religioner på döden?
  • Finns det ett icke-konfessionellt alternativ till begravningen?
  • Hur går en begravning i Svenska kyrkan till? Hur skiljer sig det från andra religioner?

Läroplansanknytning GY11

"Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska pch existensiella frågor. Förmåga att kommunicera med och bemöta männsikor i olika sociala och kulturella sammanhang." (MÄNETI0) "Kristendomen, de övriga världsreligionerna och deras livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden." (RELREL01)