Närbild på altarskåpets glaskonst i Växjö domkyrka.
Foto: Jonas Hammarström

Etik och människans livsvillkor/internationellt arbete/religionskunskap: människa

Om likheter och skillnader mellan olika religioners riter i liv och död.

"En dag ska vi alla dö, men alla andra ska vi leva." Temat ”Människa” lämnar utrymme för frågor om dödshjälp och dödsstraff, likheter och skillnader mellan olika religioners riter i liv och död.

Ingångar

En dag ska vi alla dö, men alla andra ska vi leva.

  • Vad händer enligt Svenska kyrkan, när vi dör? Hur ser andra religioner på döden?
  • Finns det ett icke-konfessionellt alternativ till begravningen?
  • Hur går en begravning i Svenska kyrkan till? Hur skiljer sig det från andra religioner?

Läroplansanknytning GY11

"Kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar samt om hur människor påverkas av sin kultur. Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet. Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska pch existensiella frågor. Förmåga att kommunicera med och bemöta männsikor i olika sociala och kulturella sammanhang." (MÄNETI0) "Kristendomen, de övriga världsreligionerna och deras livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden." (RELREL01)