Foto: Kristin Lidell, Ikon

Enkel mässa och morgonbön, Diakonicentrum

Tisdagar kl 9.15-9.30.

Möt mig nu som den jag är - enkel mässa på Diakonicentrum.