Svenska kyrkan Växjö

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon: +46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Engelska/religionskunskap/etik och livsfrågor: kyrkans roll i samhället

Utifrån frågor om hemlöshet, utsatthet i samhället, psykisk ohälsa och segregering vill vi diskutera Svenska kyrkans roll i frågor om medmänsklighet och ansvar. Kanske kan kända verk som Dickens´ Oliver Twist eller Auden´s Funeral Blues utgöra bakgrunden till våra diskussioner.

Ingångar

Stanna alla klockor, stäng av din telefon ... han var mitt norr, mitt söder, mitt väst och öst ... jag visste inte att kärleken skulle ta slut ... stjärnorna behövs inte; blås ut varenda en ...

ur Funeral Blues av W H Auden, svensk version
  • Hur skiljer sig Svenska kyrkans roll i och för samhället, om man jämför med till exempel kristna samfund i Amerika?
  • Hur definieras "kyrklighet" i Sverige?
  • Vilken funktion har kyrkan i det moderna samhället?

Läroplansanknytning GY11

"Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används." (EGNENG06) "Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död" (MÄNETI0) (Ur Centralt innehåll.)