Drevs gamla kyrka
Foto: David Fuchs

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil och är den äldsta bevarade kyrkan i Kronobergs län. Den kännetecknas även av barockinredningen från 1600- och 1700-talen.

Drevs gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Drevs gamla kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka
360 42 Braås

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är just nu stängd.
Från 1/5 är kyrkan öppen varje dag 10:00-19:00. Kyrkan stänger igen 30/9

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag, Tisdagar, Torsdagar 10:00-12.00, 13:30-15:30
Onsdagar: 13.30-15:30 
Fredagar 10:00-12.00

 

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Youtube

Växjö pastorat på Youtube

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Sjösås församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Sjösås församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger nordväst om sjön Örken på en höjd ovanför Drevsjön vars strandlinje tidigare sträckte sig betydligt närmare kyrkan.

Tillgänglighet

Tyvärr finns det inte hörslinga i kyrkan.

Historia

Drevs gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka och den äldst bevarade kyrkan i Kronobergs län då den kan dateras ända till omkring år 1170.

Under 1600-talet skedde omfattande reparationer och förändringar dels av kyrkobyggnaden och dels av större delen av inredningen, till exempel förnyades bänkinredningen. År 1624-26 försågs triumfbågsväggen, koret och absiden med kalkmålningar. I väster tillfogades ett torn i trä och till korets norra mur fogades en sakristia som även den var i trä. År 1798 skedde ytterligare ombyggnadsarbeten.

Vid Esaias Tegnérs biskopsvisitation i Sjösås pastorat år 1831 bestämdes att gemensam ny kyrka skulle uppföras för Drevs och Hornaryds socknar. Först i november 1868 invigdes dock den nya kyrkan i Möllekull. Drevs gamla kyrka användes därefter som sockenmagasin och de inventarier som ansågs värdefulla överfördes till den nya kyrkan medan klocktornet, sakristian och delar av inredningen såldes på auktion.

Under många år gjordes ingenting för att underhålla Drevs gamla kyrka. Först år 1905 begärde och fick församlingen genom Vitterhetsakademin statliga anslag för att reparera det mycket bristfälliga taket.

I en höststorm 1920 skadades såväl tak som takstol och man fick åter statliga anslag för att reparera kyrkan. Takstolen iordningställdes och nytt spåntak lades. Vidare återskaffades den del av bänkinredning som tidigare rivits bort. Yttertakets spåntäckning har senare ersatts med tegel. Frånsett dessa underhållsarbeten och förändringar står den medeltida stenkyrkan i Drev kvar i samma skick som den lämnades år 1868.