Meny

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil och är den äldsta bevarade kyrkan i Kronobergs län. Den kännetecknas även av barockinredningen från 1600- och 1700-talen.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Drevs gamla kyrka - klicka på bilden

Drevs gamla kyrka är sommaröppen. Öppettiderna för 2020 är följande: 1/5-30/9 kl. 10-19. Kyrkan är med i drakrundan.


På grund av coronapandemin finns det begränsningar kring hur många som kan vistas i Drevs gamla kyrka samtidigt. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Kontakt

Om du vill boka Drevs gamla kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag - Fredag 09.00-12.00 

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCV_PHqGCv4o2aBsqqsTlthA

Gudstjänst och verksamhet

På gång i Sjösås församling

Om Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger nordväst om sjön Örken på en höjd ovanför Drevsjön vars strandlinje tidigare sträckte sig betydligt närmare kyrkan.

Historia

Drevs gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka och den äldst bevarade kyrkan i Kronobergs län då den kan dateras ända till omkring år 1170.

Under 1600-talet skedde omfattande reparationer och förändringar dels av kyrkobyggnaden och dels av större delen av inredningen, till exempel förnyades bänkinredningen. År 1624-26 försågs triumfbågsväggen, koret och absiden med kalkmålningar. I väster tillfogades ett torn i trä och till korets norra mur fogades en sakristia som även den var i trä. År 1798 skedde ytterligare ombyggnadsarbeten.

Vid Esaias Tegnérs biskopsvisitation i Sjösås pastorat år 1831 bestämdes att gemensam ny kyrka skulle uppföras för Drevs och Hornaryds socknar. Först i november 1868 invigdes dock den nya kyrkan i Möllekull. Drevs gamla kyrka användes därefter som sockenmagasin och de inventarier som ansågs värdefulla överfördes till den nya kyrkan medan klocktornet, sakristian och delar av inredningen såldes på auktion.

Under många år gjordes ingenting för att underhålla Drevs gamla kyrka. Först år 1905 begärde och fick församlingen genom Vitterhetsakademin statliga anslag för att reparera det mycket bristfälliga taket.

I en höststorm 1920 skadades såväl tak som takstol och man fick åter statliga anslag för att reparera kyrkan. Takstolen iordningställdes och nytt spåntak lades. Vidare återskaffades den del av bänkinredning som tidigare rivits bort. Yttertakets spåntäckning har senare ersatts med tegel. Frånsett dessa underhållsarbeten och förändringar står den medeltida stenkyrkan i Drev kvar i samma skick som den lämnades år 1868.

tillgänglighet

Tyvärr finns det inte hörslinga i kyrkan.

Följ Sjösås församling på sociala medier

Personal i Sjösås församling