Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka är en medeltidskyrka i romansk stil och är den äldsta bevarade kyrkan i Kronobergs län. Den kännetecknas även av barockinredningen från 1600- och 1700-talen.

Ta en virtuell rundtur i Drevs gamla kyrka genom att klicka på bilden nedan.

INFO

Fasad och målningsarbeten kommer att utföras på Drevs gamla kyrka med start i slutet av april fram till och med september.

Kontakt

Om du vill boka Drevs gamla kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen på
telefonnummer 0470-70 32 20 eller via e-post till Sjösås församling.

Telefontider
måndag, tisdag och torsdag 10.00-12.00, 13.30-15.00
onsdag 13.30-15.00
fredag 10.00-12.00

Gudstjänst och verksamhet

Drevs gamla kyrka är en del av Svenska kyrkan Växjö. Klicka här för att ta del av gudstjänstprogrammet eller för att läsa mer gruppverksamheter för olika åldrar.

Om Drevs gamla kyrka

Drevs gamla kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger nordväst om sjön Örken på en höjd ovanför Drevsjön vars strandlinje tidigare sträckte sig betydligt närmare kyrkan.

Historia

Drevs gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka och den äldst bevarade kyrkan i Kronobergs län då den kan dateras ända till omkring år 1170.

Under 1600-talet skedde omfattande reparationer och förändringar dels av kyrkobyggnaden och dels av större delen av inredningen, till exempel förnyades bänkinredningen. År 1624-26 försågs triumfbågsväggen, koret och absiden med kalkmålningar. I väster tillfogades ett torn i trä och till korets norra mur fogades en sakristia som även den var i trä. År 1798 skedde ytterligare ombyggnadsarbeten.

Vid Esaias Tegnérs biskopsvisitation i Sjösås pastorat år 1831 bestämdes att gemensam ny kyrka skulle uppföras för Drevs och Hornaryds socknar. Först i november 1868 invigdes dock den nya kyrkan i Möllekull. Drevs gamla kyrka användes därefter som sockenmagasin och de inventarier som ansågs värdefulla överfördes till den nya kyrkan medan klocktornet, sakristian och delar av inredningen såldes på auktion.

Under många år gjordes ingenting för att underhålla Drevs gamla kyrka. Först år 1905 begärde och fick församlingen genom Vitterhetsakademin statliga anslag för att reparera det mycket bristfälliga taket.

I en höststorm 1920 skadades såväl tak som takstol och man fick åter statliga anslag för att reparera kyrkan. Takstolen iordningställdes och nytt spåntak lades. Vidare återskaffades den del av bänkinredning som tidigare rivits bort. Yttertakets spåntäckning har senare ersatts med tegel. Frånsett dessa underhållsarbeten och förändringar står den medeltida stenkyrkan i Drev kvar i samma skick som den lämnades år 1868.

tillgänglighet

Tyvärr finns det inte hörslinga i kyrkan.