Meny

Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med nyklassicistiska, nyromanska och nygotiska inslag.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Drev-Hornaryds kyrka - klicka på bilden

Drev-Hornaryd kyrka är sommaröppen 1/6-31/8
kl. 10-18. Kyrkan är med i drakrundan och här kan du även vara kyrkdetektiv.

Maxantal i Drev- Hornaryds kyrka under coronapandemin: 50 st

 

 

Kontakt

Om du vill boka Drev-Hornaryds kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag - Fredag 09.00-12.00 

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCV_PHqGCv4o2aBsqqsTlthA

Gudstjänst och verksamhet

På gång i Sjösås församling

Om Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Drev-Hornaryds kyrka har 187 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en utvändig ramp till vapenhusets entré. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Drev-Hornaryds kyrka, som ibland även kallas Drevs nya kyrka, uppfördes 1866-1867 efter ritningar av Theodor Ankarswärd. Den invigdes i november 1868 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Förslaget att uppföra en ny, gemensam kyrka för Drev och Hornaryd väcktes 1831 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Vid en visitation i dåvarande Sjösås pastorat ansåg han att de gamla kyrkorna var för trånga. År 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna; Sjösås, Drev och Hornaryd, även denna gång på biskop Tegnérs uppmaning. På församlingarnas begäran upphävdes dock beslutet och man återgick till det äldre förslaget om att bara slå samman Drev och Hornaryd.

Det uppstod en långvarig tvist om den nya kyrkans blivande plats. De tidigare diskuterade alternativen Gännastämma, Broaryd och Drev utökades 1847 med ett fjärde, nämligen Möllekull dit kyrkvägen ansågs vara bekvämare och utan besvärliga backar. Dessutom var den senare platsen mera belägen i församlingens mitt, ca två kilometer nordost om Drevs gamla kyrka.

Det aktuella området i Möllekull inspekterades och godkändes av arkitekten Theodor Ankarswärd i Växjö. Först år 1852 fastställdes Möllekull som plats för den nya kyrkan och Ankarswärd fick i uppdrag att göra ritningar. Meningen var att den nya kyrkan skulle vara uppförd senast år 1863.

Grundarbetena för kyrkan påbörjades 1862 och i augusti samma år var grunden lagd. Kyrkan färdigställdes 1866-67 och grundströks invändigt följande år. År 1870 hade man råd att måla fönster och dörrar och åtta år senare målades kyrkan slutligen ut- och invändigt. En sockenstuga byggdes mitt emot kyrkan. Denna användes även som lärarbostad till den närbelägna, nu rivna, folkskolan.

Drevs gamla kyrka finns ännu bevarad medan den äldre träkyrkan i Hornaryd revs på 1870-talet.

Följ Sjösås församling på sociala medier

Personal i Sjösås församling