Drev-Hornaryds kyrka
Foto: Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Växjö

Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i historiserande blandstil med nyklassicistiska, nyromanska och nygotiska inslag.

I Drev-Hornaryds kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Sjösås församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Drev-Hornaryds kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Strax intill Drev-Hornaryds kyrka ligger församlingshemmet i Möllekull och Drev-Hornaryds kyrkogård.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på det vanliga sättet. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag, Tisdagar, Torsdagar 10:00-12.00, 13:30-15:30
Onsdagar: 13.30-15:30 
Fredagar 10:00-12.00

 

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Youtube

Växjö pastorat på Youtube

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Sjösås församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Sjösås församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Drev-Hornaryds kyrka

Drev-Hornaryds kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö.

Sittplatser och tillgänglighet

Drev-Hornaryds kyrka har 187 sittplatser och är tillgänglighetsanpassad med en utvändig ramp till vapenhusets entré. I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Drev-Hornaryds kyrka, som ibland även kallas Drevs nya kyrka, uppfördes 1866-1867 efter ritningar av Theodor Ankarswärd. Den invigdes i november 1868 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Förslaget att uppföra en ny, gemensam kyrka för Drev och Hornaryd väcktes 1831 av biskopen i Växjö, Esaias Tegnér. Vid en visitation i dåvarande Sjösås pastorat ansåg han att de gamla kyrkorna var för trånga. År 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna; Sjösås, Drev och Hornaryd, även denna gång på biskop Tegnérs uppmaning. På församlingarnas begäran upphävdes dock beslutet och man återgick till det äldre förslaget om att bara slå samman Drev och Hornaryd.

Det uppstod en långvarig tvist om den nya kyrkans blivande plats. De tidigare diskuterade alternativen Gännastämma, Broaryd och Drev utökades 1847 med ett fjärde, nämligen Möllekull dit kyrkvägen ansågs vara bekvämare och utan besvärliga backar. Dessutom var den senare platsen mera belägen i församlingens mitt, ca två kilometer nordost om Drevs gamla kyrka.

Det aktuella området i Möllekull inspekterades och godkändes av arkitekten Theodor Ankarswärd i Växjö. Först år 1852 fastställdes Möllekull som plats för den nya kyrkan och Ankarswärd fick i uppdrag att göra ritningar. Meningen var att den nya kyrkan skulle vara uppförd senast år 1863.

Grundarbetena för kyrkan påbörjades 1862 och i augusti samma år var grunden lagd. Kyrkan färdigställdes 1866-67 och grundströks invändigt följande år. År 1870 hade man råd att måla fönster och dörrar och åtta år senare målades kyrkan slutligen ut- och invändigt. En sockenstuga byggdes mitt emot kyrkan. Denna användes även som lärarbostad till den närbelägna, nu rivna, folkskolan.

Drevs gamla kyrka finns ännu bevarad medan den äldre träkyrkan i Hornaryd revs på 1870-talet.