Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Drevs gamla kyrkogård

Drev gamla kyrkogård ligger i Drevs by. Kyrkogården är liten och består endast av två kvarter, den är fortfarande i bruk och gravsättning sker främst i den sydöstra delen. Den är inhägnad av en bogårdsmur* i granit. Det finns också en trädrad av lind på den nordöstra sidan av kyrkan. På östra sidan finns flera större exemplar av alm. I det nordvästra hörnet ligger den enda ingången till kyrkogården. Den består av en trägrind som på varje sida har en rönn planterad.

Kyrkan som finns på platsen är länets äldsta bevarade medeltidskyrka tack vare att den började användas som magasin. Kyrkans takstolar blev vid undersökning daterade till 1170. Klockstapeln som är belägen på andra sidan landsvägen är uppförd 1956. Inne i kyrkan hänger det ett hundratal minneskransar. Kransarna lades som dekoration på kistorna vid en begravning men de följde inte med vid gravsättningen utan hängdes upp i kyrkan. Framförallt lades minneskransarna på barnkistor, kronform för flickor och vanliga kransar för pojkar.

*Bogårdsmur är ett gammalt ord för kyrkogårdsmur.