Drevs gamla kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Drevs gamla kyrkogård

Drevs gamla kyrkogård har anor från medeltiden.

Drev gamla kyrkogård ligger i Drevs by. Kyrkogården är liten och består endast av två kvarter, den är fortfarande i bruk och gravsättning sker främst i den sydöstra delen. Den är inhägnad av en bogårdsmur* i granit. Det finns också en trädrad av lind på den nordöstra sidan av kyrkan. På östra sidan finns flera större exemplar av alm. I det nordvästra hörnet ligger den enda ingången till kyrkogården. Den består av en trägrind som på varje sida har en rönn planterad.

Kyrkan som finns på platsen är länets äldsta bevarade medeltidskyrka tack vare att den började användas som magasin. Kyrkans takstolar blev vid undersökning daterade till 1170. Klockstapeln som är belägen på andra sidan landsvägen är uppförd 1956. Inne i kyrkan hänger det ett hundratal minneskransar. Kransarna lades som dekoration på kistorna vid en begravning men de följde inte med vid gravsättningen utan hängdes upp i kyrkan. Framförallt lades minneskransarna på barnkistor, kronform för flickor och vanliga kransar för pojkar.

*Bogårdsmur är ett gammalt ord för kyrkogårdsmur.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se