Meny

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop, konfirmation, vigsel och begravning - viktiga händelser som präglas av den största lycka eller den djupaste sorg. Svenska kyrkan finns alltid där till stöd och hjälp i de - ibland svåra, ibland underbara - situationer som livet ställer oss inför.

med anledning av Coronautbrottet

Dop, vigslar och begravningar

Dop, vigslar och begravningar genomförs med max 20-50 personer närvarande, inklusive alla medverkande. Pastoratets kyrkor är olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka. Mer information om vad som gäller i aktuell kyrka lämnas av församlingsexpeditionen eller växeln 0470-70 48 00.