Trappan till tornet i Växjö domkyrka
Foto: Liselotte Lindstrand

Domkyrkans historia och arkitektur

En rundvandring för högstadieelever.

En stadsvandring i Växjö stad startar kanske med ett av de äldsta husen.

Kom och upptäck!

Vi gör en rundvandring och upptäcker domkyrkan såsom en del av Växjö stad, vi besöker kyrkorum, vind och torn.

År 1342 fick Växjö stadsrättigheter. Långt innan dess fanns Växjö domkyrka.

För årsurs 7-9
Samlingen tar 60 minuter.

Ur läroplanens mål för årskurs 7-9

Bild
Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Teknik
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens kompicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.