Foto: Magnus Aronson /Ikon

Diakonigåvan

Genom Diakonigåvan kan du hjälpa människor i din närhet. Med pengar från Diakonigåvan ger Svenska kyrkan Växjö stöd och hjälp åt människor som bor och lever i våra församlingar. Swisha till 123 526 1615

Diakonigåvan är Växjö pastorat och församlingarnas gåvomedel för insamling av medel avsedda för lokal användning till enskilda med syfte att hjälpa och underlätta vid tillfälliga ekonomiska svårigheter. Den som söker ekonomiskt stöd ges alltid rådgivning och vägledning om sin ekonomiska situation.

Diakonigåvan är ett sätt att hjälpa medmänniskor på hemmaplan. Pengar till Diakonigåvan kommer från kollekter men också genom gåvor från privatpersoner och bidrar till att Svenska kyrkan Växjö kan ge ekonomisk hjälp, året runt, till människor i pastoratets alla 13 församlingar.

Varje människa har ansvar för sitt eget liv. Svenska kyrkans diakonala arbete vill bidra till en mer hållbar lösning för individer och familjer samt underlätta för människor att kunna ta ansvar för sitt eget liv.

Varje möte, oavsett om det är med den behövande församlingsbon eller med den som vill ge bidrag till Diakonigåvan, bygger på förtroende och tillit. Diakonimedarbetarna i pastoratet har därför ett ansvar för att de insamlade medlen delas ut enligt ändamålets intentioner.

Vilka får hjälp av Diakonigåvan?

Vem som helst av oss kan hamna i en kris som gör att vardagsekonomin inte går ihop. Varje person som ber om ekonomisk hjälp får ett samtal där vi går igenom vilka förutsättningar som finns och vem den sökande har varit i kontakt med tidigare. Det finns en risk att ibland hamna utanför systemen vilket till exempel kan leda till att försörjningsstöd inte betalas ut. Många som söker ekonomisk hjälp av Svenska kyrkan lever i en utsatt livssituation och hjälpen från Diakonigåvan kan då vara det som gör skillnad.

Som komplement till Diakonigåvan vid riktigt akuta situationer då en person saknar medel för att köpa mat finns, efter särskilt beslut, hjälp att få i form av matkasse från Diakonicentrum. Diakonigåvan ska prioriteras till de mest behövande som vistas inom pastoratet.

Den som söker ska alltid uppmanas att ha dialog med samhällsaktörer som socialtjänstens försörjningsstöd, de kommunala budgetrådgivarna, Kronofogden och i förekommande fall sin handläggare inom socialtjänsten. Samhällets resurser och ansvar ska vara uttömda innan Diakonigåvan används.

Bidra till Diakonigåvan

Du kan ge ett bidrag till Diakonigåvan genom att swisha till 123 526 1615. 

Qr-kod Diakonigåvan
Diakonigåvan qr-kod

Om du inte har möjlighet att använda swish kan du sätta in din gåva på bankgiro 5470-2758, då är det viktigt att du märker insättningen med ”Diakonigåvan”.

Behöver du hjälp?

Om du vill tala med en präst eller diakon kan du i första hand vända dig till en av församlingsexpeditionerna i Svenska kyrkan Växjö för att boka en tid eller få kontaktuppgifter.