Diakonicentrums logotype.
Foto: Diakonicentrum

Diakonicentrum i Växjö

Diakonicentrum är ett öppet rum som välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns det stöd och hjälp för dig som är ensam, hemlös eller på annat sätt befinner dig i en utsatt livssituation. Välkommen in!

Hitta till Diakonicentrum

Besöksadress: Allévägen 2, Växjö  
Karta (Länk till Eniro)  
Karta PDF (Att ladda ner som pdf)

Öppettider

Diakonicentrums öppettider

Måndag - fredag: Klockan 08.00-13.30
Diakonicentrum har öppet för
- frukost
- möjlighet att kunna sköta hygien och tvätt.
- aktiviteter
Frukost avslutas kl 10.00.
Kaffe/te serveras fram till stängning.
Lunchservering kl 11.30-13.00.

Frukost är gratis
Lunch: 30 kr eller 60 kr för dig som har möjlighet

Kontakt

Telefon:  0470-70 49 68
E-post: vaxjo.diakonicentrum@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Allévägen 2, Växjö
Postadress: Box 307, 351 05 Växjö
Chef: Fredrik Lindgren, 0470-70 49 82
Länk till Diakonicentrums personal