Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dänningelanda kyrkogård

Kyrkogården ligger vackert inbäddad i en skogdunge på en flack höjd. Det har tidigare funnits en träkyrka här, och platsen där kyrkan stod är markerad med ett träkors i ek som restes 1937. På korset finns en minnesplatta över kyrkan.

Då gemensam kyrka för Dänningelanda och Vederslövs församlingar byggdes 1878-80 upphörde man både med begravning och skötsel av kyrkogården. Under 1900-talets början återupptogs dock detta igen. I direkt anslutning i norr med en stenmur emellan ligger den gamla byskolan som numera är församlingshem. Under slutet av 1900-talet rustades byggnaden upp och används numera flitigt av församlingsborna.

I klockstapeln som byggdes 1952 finns en medeltida klocka som tidigare hängde i klockstapeln vid Vederslövs gamla kyrka. Dänningelanda kyrkas gamla klocka hänger i stället i Vederslövs nya kyrka. Kyrkogården uppvisar en blandad uppsättning av gravvårdar från olika epoker. De äldsta bevarade är från 1820-talet.