Dänningelanda kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Dänningelanda kyrkogård

Då gemensam kyrka för Dänningelanda och Vederslövs församlingar byggdes 1878-80 upphörde man både med begravning och skötsel av kyrkogården. Sedan mitten av 1900-talet upptogs detta igen även om det inte längre finns en kyrka kvar på platsen.

Kyrkogården ligger vackert inbäddad i en skogdunge på en flack höjd. Det har tidigare funnits en träkyrka här, och platsen där kyrkan stod är markerad med ett träkors i ek som restes 1937. På korset finns en minnesplatta över kyrkan.

Då gemensam kyrka för Dänningelanda och Vederslövs församlingar byggdes 1878-80 upphörde man både med begravning och skötsel av kyrkogården. Under 1900-talets början återupptogs dock detta igen. I direkt anslutning i norr med en stenmur emellan ligger den gamla byskolan som numera är församlingshem. Under slutet av 1900-talet rustades byggnaden upp och används numera flitigt av församlingsborna.

I klockstapeln som byggdes 1952 finns en medeltida klocka som tidigare hängde i klockstapeln vid Vederslövs gamla kyrka. Dänningelanda kyrkas gamla klocka hänger istället i Vederslövs nya kyrka. Kyrkogården uppvisar en blandad uppsättning av gravvårdar från olika epoker. De äldsta bevarade är från 1820-talet.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se