Friluftsgudstjänst i Tingta backe i Dingtuna utanför Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dädesjö-Sjösås vuxenkör

Måndagar kl 19.00 i Dädesjö kyrka

Dädesjö-Sjösås vuxenkör är en kör för blandade åldrar och för dig som bor i Braås eller Dädesjö med omnejd. Har du sjungit länge eller har du alltid längtat efter att få börja? Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej. Kom, sjung och ha roligt!

Tid och plats

Måndagar kl 19.00 med start den 13 september i Dädesjö kyrka.

Anmälan

Anmälan eller frågor kontakta Carina Stjernquist Carlson

 

Information

Carina Stjernqvist Carlsson

Carina Stjernqvist Carlsson

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd