Friluftsgudstjänst i Tingta backe i Dingtuna utanför Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Dädesjö-Sjösås vuxenkör

Uppehåll just nu. Måndagar kl 19.00 i Dädesjö kyrka

I rådande pandemi har vi valt att pausa kören tillfälligt. Vi återkommer när vi startar kören igen. 

Dädesjö-Sjösås vuxenkör är en kör för blandade åldrar och för dig som bor i Braås eller Dädesjö med omnejd. Har du sjungit länge eller har du alltid längtat efter att få börja? Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej. Kom, sjung och ha roligt!

Tid och plats

Måndagar kl 19.00 i Dädesjö kyrka.

Information

Carina Stjernqvist Carlsson

Carina Stjernqvist Carlsson

Kantor

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.