Dädesjö nya kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Om Dädesjö nya kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Dädesjö nya kyrka.

Dädesjö nya kyrka hör till Dädesjö församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger intill landsvägen mitt i Dädesjö socken, på rakt motsatt sida om vägen finns den äldre medeltida kyrkan bevarad. Vissa delar av den nya kyrkans interiör, såsom altaruppsats, predikstol och läktarbarriär kommer ursprungligen från den äldre kyrkan.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Dädesjö nya kyrka uppfördes på 1790-talet efter ritningar av Olof Tempelman. Den invigdes 1796 av biskop Olof Wallqvist.

Kyrkan byggdes då den äldre, medeltida kyrkan ansågs för liten för den växande befolkningen. Ritningarna följde ett planchverk med projekt som skulle tjäna som föredöme för såväl statligt som privat byggande. Dädesjö nya kyrka kan därför sägas vara uppförd efter ett slags 1700-tals typritning för kyrkobyggnader i Sverige, dock följdes inte ritningarna exakt eftersom sockenborna tyckte att det blev för kostsamt.

Dädesjö nya kyrka har varit ortens församlingskyrka sedan den byggdes och används fortfarande i församlingens gudstjänstverksamhet.