Dädesjö kyrkogård
Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

Dädesjö kyrkogård

Dädesjö kyrkogård anlades i slutet av 1700-talet och den nya och den äldre kyrkogården delas av landsvägen som går förbi.

Dädesjö socken ligger mellan Växjö och Lenhovda inne i de småländska skogarna. Den nya och den gamla kyrkogården delas av landsvägen som går förbi.

Nya kyrkan omges av en stor rektangulär kyrkogård, som har sin största utsträckning i öster-väster. Endast den västra delen har tagits i anspråk för gravsättningar. Inramningen utgörs av en kallmur i natursten. I söder, öster och väster är muren på insidan täckta av grässlänter. Det växer björkar längs med muren. Till kyrkogården finns tre ingångar, alla är belägna i norr, vid landsvägen. Ritningar till kyrkogården utarbetades av länsarkitekt Hans Lindén 1954-55. Kyrkan omgavs tidigare endast av en smal markremsa runt själva byggnaden.

På andra sidan vägen ligger den gamla kyrkogården med den gamla kyrkan mitt på. Runt om kyrkogården växer en trädkrans av oxlar. Det finns många olika typer av gravvårdar, framför allt är det höga och låga stenar av diabas eller grå granit och gjutjärnskors som är vanligt. I det sydvästra hörnet av kyrkogården finns ett kors som placerats för nära en ask. Trädet har därför växt runt korset och nu syns endast halva korset.

Dädesjö växte och folkmängden ökade vilket gjorde att det behövdes byggas en ny kyrka. Eke församling införlivades med Dädesjö 1783. Då revs Eke kyrka och församlingen växte ännu mer. 1796 var kyrkan klar för invigning.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se