Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dädesjö kyrkogård

Dädesjö socken ligger mellan Växjö och Lenhovda inne i de småländska skogarna. Den nya och den gamla kyrkogården delas av landsvägen som går förbi.

Nya kyrkan omges av en stor rektangulär kyrkogård, som har sin största utsträckning i öster-väster. Endast den västra delen har tagits i anspråk för gravsättningar. Inramningen utgörs av en kallmur i natursten. I söder, öster och väster är muren på insidan täckta av grässlänter. Det växer björkar längs med muren. Till kyrkogården finns tre ingångar, alla är belägna i norr, vid landsvägen. Ritningar till kyrkogården utarbetades av länsarkitekt Hans Lindén 1954-55. Kyrkan omgavs tidigare endast av en smal markremsa runt själva byggnaden.

På andra sidan vägen ligger den gamla kyrkogården med den gamla kyrkan mitt på. Runt om kyrkogården växer en trädkrans av oxlar. Det finns många olika typer av gravvårdar, framför allt är det höga och låga stenar av diabas eller grå granit och gjutjärnskors som är vanligt. I det sydvästra hörnet av kyrkogården finns ett kors som placerats för nära en ask. Trädet har därför växt runt korset och nu syns endast halva korset.

Dädesjö växte och folkmängden ökade vilket gjorde att det behövdes byggas en ny kyrka. Eke församling införlivades med Dädesjö 1783. Då revs Eke kyrka och församlingen växte ännu mer. 1796 var kyrkan klar för invigning.