Dädesjö gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Om Dädesjö gamla kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Dädesjö gamla kyrka.

Dädesjö gamla kyrka hör till Dädesjö församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger mittemot Dädesjö nya kyrka och är en del i ett område som är av intresse för kulturmiljövården. Mest känd är kyrkan för de unika takmålningarna från 1200-talet som återupptäcktes och restaurerades i början av 1900-talet. Målningarna föreställer berättelser från tiden kring Jesu födelse och är signerade i runskrift av målarmästaren Sighmunder.

Sittplatser

Det finns 80 sittplatser.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Dädesjö gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka från 1200-talet. Den användes som församlingskyrka fram till slutet av 1700-talet då församlingen byggde en ny kyrka på motsatt sida landsvägen. I motsatts till många andra medeltidkyrkor undgick den gamla kyrkan att rivas i samband med nybygget. Den användes som förråd och sädesmagasin i över 100 år innan Vitterhetsakademin (idag Riksantikvarieämbetet) år 1906 tog över ansvaret för byggnaden.

Idag betraktas Dädejö gamla kyrka som en museikyrka men används också i församlingens gudstjänstverksamhet, framförallt under sommarmånaderna.