Dädesjö gamla kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil som är mest känd för sina medeltida målningar. Kyrkan är utnämnd till statligt byggnadsminne som en av åtta medeltidskyrkor i Sverige.

Dädesjö gamla kyrka används i huvudsak under sommarhalvåret. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Dädesjö gamla kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka
363 91 Braås

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Dädesjö gamla kyrka öppen alla helger 10-18 fram till 11/6.
Från 12/6 är kyrkan öppen varje dag 10-18 fram till 30/8

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag, Tisdagar, Torsdagar 10:00-12.00, 13:30-15:30
Onsdagar: 13.30-15:30 
Fredagar 10:00-12.00

 

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Youtube

Växjö pastorat på Youtube

Virtuell rundtur

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Dädesjö församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens båda kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Dädesjö församling finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Dädesjö gamla kyrka

Dädesjö gamla kyrka hör till Dädesjö församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Kyrkan ligger mittemot Dädesjö nya kyrka och är en del i ett område som är av intresse för kulturmiljövården. Mest känd är kyrkan för de unika takmålningarna från 1200-talet som återupptäcktes och restaurerades i början av 1900-talet. Målningarna föreställer berättelser från tiden kring Jesu födelse och är signerade i runskrift av målarmästaren Sighmunder.

Tillgänglighet och sittplatser

I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Dädesjö gamla kyrka är en romansk medeltidskyrka från 1200-talet. Den användes som församlingskyrka fram till slutet av 1700-talet då församlingen byggde en ny kyrka på motsatt sida landsvägen. I motsatts till många andra medeltidkyrkor undgick den gamla kyrkan att rivas i samband med nybygget. Den användes som förråd och sädesmagasin i över 100 år innan Vitterhetsakademin (idag Riksantikvarieämbetet) år 1906 tog över ansvaret för byggnaden.

Idag betraktas Dädejö gamla kyrka som en museikyrka men används också i församlingens gudstjänstverksamhet, framförallt under sommarmånaderna.