Centerpartiet

Rösta på den nomineringsgrupp som passar dina tankar bäst. Du kan även personrösta på maximalt tre namn på varje röstsedel. Detta kan få stor betydelse i det slutliga resultatet.

Från vänster: Malin Adell Kind, Gunnar Petersson, Lena Johansson, Kjell Gustafsson, Birgitta Nilsson, Anita Svensson, Andreas Håkansson
Från vänster: Malin Adell Kind, Gunnar Petersson, Lena Johansson, Kjell Gustafsson, Birgitta Nilsson, Anita Svensson, Andreas Håkansson Foto: Ingela Stewén

Öppen folkkyrka betyder att alla skall kunna känna
sig hemma i kyrkan och att det vi gör tillsammans
i kyrkan skall stärka oss som kristna i en livgivande
gemenskap.


Grön kyrka betyder att vi vill bidra till en bättre värld
genom att investera i grön teknik – elfordon, solceller, närodlat för att göra vår verksamhet hållbar ur ett klimatperspektiv.


Modig kyrka betyder att vi vill agera mot våld, kränkningar och hat, stärka de diakonala insatserna och arbeta för integration av nya svenskar.

CENTERPARTIET

Kontaktperson: Lena Johansson, 070-310 38 00,
e-post: lena@hardala.se                           
Hemsida: www.centerpartiet.se/lokal/kronoberg/vaxjo