Skulptur av två huvuden i sten på Växjö domkyrkas fasad.
Foto: LarsErik Tobiasson

Bild/historia/filosofi/sociologi: konstverken talar

Genom att fundera kring konstverken vill vi skapa samtal om människan.

Växjö domkyrkas väggar, tak och golv pryds av konstverk och symboler. Altarskåpet "Fiat lux" är skapat av Bertil Vallien och fyllt till bredd och höjd med bilder, symboler och tematik. Genom att fundera kring konstverkens samtid, kontext, historia och funktion vill vi skapa ögonöppnande och intressanta samtal om människan - vad hon värderar som rätt och fel, vad hon tror på och hur hon fungerar i samhället.

Ingångar

  • Låt eleverna göra bildtolkningar av konstverk, symboler och former samt fundera kring betydelse, budskap, funktion och sammanhang - dess samspel och roll, användning och tillämpning.
  • Hur hänger historia och konst samman? Är historia en konst? Är konst historia? Vad kan det ena berätta om det andra?
  • Vad säger domkyrkans konst om människans sätt att leva, värdera och tänka?

Läroplansanknytning GY11

"Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Tolkning och användning av olika slags källmaterial." (Ur Centralt innehåll för Historia 1a1, 1b.)