Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bild/historia/filosofi/sociologi: konstverken talar

Växjö domkyrkas väggar, tak och golv pryds av konstverk och symboler. Altarskåpet "Fiat lux" är skapat av Bertil Vallien och fyllt till bredd och höjd med bilder, symboler och tematik. Genom att fundera kring konstverkens samtid, kontext, historia och funktion vill vi skapa ögonöppnande och intressanta samtal om människan - vad hon värderar som rätt och fel, vad hon tror på och hur hon fungerar i samhället.

Ingångar

  • Låt eleverna göra bildtolkningar av konstverk, symboler och former samt fundera kring betydelse, budskap, funktion och sammanhang - dess samspel och roll, användning och tillämpning.
  • Hur hänger historia och konst samman? Är historia en konst? Är konst historia? Vad kan det ena berätta om det andra?
  • Vad säger domkyrkans konst om människans sätt att leva, värdera och tänka?

Läroplansanknytning GY11

"Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Tolkning och användning av olika slags källmaterial." (Ur Centralt innehåll för Historia 1a1, 1b.)