Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Växjö Besöksadress: Växjö pastorat, Domkyrkocentrum, 35234 VÄXJÖ Postadress: Växjö pastorat, Box 307, 35105 VÄXJÖ Telefon:+46(470)704800 E-post till Svenska kyrkan Växjö

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bergunda kyrkogård

Bergunda församling ingår sedan 1992 i Öjaby pastorat. Kyrkan ligger en kilometer sydöst om stora landsvägen mellan Växjö och Älmhult. Mitt emot kyrkan ligger sockenstugan, som uppfördes 1880-82. Prästgården från 1809 ligger norr om sockenstugan.

Bergunda socken är belägen cirka fem kilometer väster om Växjö i ett sjörikt område. Namnet Bergunda torde vara en sammansättning av berg och ”unden ”, det vill säga vattnet och sjön.

Kyrkogården kringgärdas av en gråstensmur med grästäckt slänt på insidan. Murens norra, östra och södra sidor lades senast om i samband med att kyrkogården utvidgades 1907. Dess västra del nygjordes i samband med att kyrkan restaurerades 1937-39.

På kyrkogården finns ett tiotal gjutjärnskors från 1800-talet.

Kyrkans mittdel byggdes redan i slutet av 1100-talet som en romersk långhuskyrka med avsmalnande kor och absid i öster. Kyrkans torn är byggt som ett kraftigt försvarstorn, troligen under medeltiden.

Framför kyrktornets västmur finns en halvcirkelformad grusad plan, som avgränsas mot kyrkogården av ett järnstaket. Kyrkogårdsområdet är öppet och inramas av björk, rönn, lind och oxel vid stenmurarna.

Bergkvara gods har präglat församlingen genom seklerna. Nästan alla församlingsbor kring kyrkan var förut torpare under Bergkvara. Detta gäller dock inte Härensås och Lönås byar i västra och norra delen av socknen. Där har alltid, med några få undantag, bott självägande bönder.

Bergkvaras herre hade sedan 1643 patronatsrätt och utsåg präst i församlingen ända fram till 1921.