Om Bergunda kyrka

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Bergunda kyrka.

Audioguide

Lyssna till information om Bergunda kyrka via Audioguide.

Sittplatser

Bergunda kyrka har 155 sittplatser.

Tillgänglighet

Hörslinga.

Historia

Bergunda kyrkas egentliga ursprung och ålder är okänd men grundmursrester under golvet avslöjar att den en gång kan ha haft karaktären av en romansk medeltidskyrka. Tornet byggdes något senare än kyrkans långhus och har rymt en skyttevåning. Att kyrkan ligger nära landsvägen söderifrån har i krigs- och orostider inneburit att kyrkan fungerat som försvarskyrka vilket också påverkat dess utseende med tjocka murverk och små öppningar för såväl fönster som dörrar. Kyrkan har genom åren byggts om och till många gånger, vilket gett den en annorlunda karaktär. Alla om- och tillbyggnader har medfört att kyrkan kan uppfattas något oproportionerlig och asymmetrisk.

Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1825-1826 då den genomgick en omfattande restauration. Att kyrkan ända fram till 1921 dessutom varit patronat till sätesgården Bergkvara har gjort att kyrkans historia är nära förknippad med godsets utveckling.

1939 utfördes en exteriör och interiör renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Paul Boberg, Växjö.

1988-1989 utfördes en invändig renovering av kyrkan under ledning av arkitekt Arne Pettersson.